Versnelling nodig in Alphen aan den Rijn om toekomst van wonen te realiseren

Door W. (Wouter) Saes , 09 november 2018

Versnelling nodig in Alphen aan den Rijn om toekomst van wonen te realiseren

 Tijdens de woonconferentie van de gemeente Alphen aan den Rijn op 5 november stond het oplossen van de acute vraag naar extra woningen centraal. Met de gemeente ging Bouwend Nederland hierover in gesprek.

 “Hoe kunnen we de woningbouw met elkaar versnellen?”, die vraag stelt wethouder Gerard van As aan het begin van de avond. Daarmee benoemt hij direct de urgentie van de woningbouwopgave van de gemeente Alpen aan den Rijn. Deze urgentie wordt ondersteund door inhoudelijke cijfers. De urgentie om versneld extra woningen te realiseren kan niet los worden gezien van de positie van de gemeente Alphen aan den Rijn in de regio. Als stad midden in het Groene Hart.


Over deze vraag hoe de woningbouwopgave in de gemeente te versnellen werd in deelsessies verder gepraat. Hierin was ruimte voor zowel innovatieve woonvormen (zoals Tiny Houses), als een meer behoudendere visie op de woningontwikkeling binnen de gemeente. Maar ook de vraag naar betaalbare woningen kwam ter sprake. Bouwend Nederland heeft onderstreept dat we graag samen met de gemeente versnelling in de woningbouw willen brengen om in de nijpende woningbehoefte te voorzien. Dit kan met innovatieve woonvormen, maar ook door een goede inpassing van reguliere woningbouw. Hierin is het echter belangrijk de ondernemer ruimte te geven zijn creativiteit en vakmanschap tot uiting te laten kunnen brengen. Ook kan de gemeente procedures versnellen en faciliterend werken.


Gevraagd naar wat er concreet aan randvoorwaarden nodig is om een versnelling in de woningbouw te realiseren benoemt Wouter Saes, adviseur Markt & Overheid bij Bouwend Nederland, dat het belangrijk is om barrières ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningverlening weg te nemen. “Dit geldt niet alleen voor de gemeente, maar ook voor omgevingsdiensten wanneer het gaat om milieu-ontheffingen. Te vaak nog zien aannemers dat procedures worden verlengd of vertraagd, waardoor de bouw van woningen op zich laat wachten”. Daarnaast is vroegtijdig door de gemeente in gesprek gaan met de markt belangrijk, om de samenwerking te verstevigen of om mogelijke locaties, zoals bijvoorbeeld de Gnephoek met elkaar te verkennen.


De input die vanuit de aanwezigen is ingebracht, wordt door de gemeente verwerkt voor het nieuwe beleid op Wonen. In het gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg wat Bouwend Nederland met de gemeente Alphen aan den Rijn heeft zullen we actief bevragen hoe de woonvisie en uitkomsten van de woonconferentie tot concrete versnelling van de woningbouw gaat leiden.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG WONINGMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

W. (Wouter) Saes