Wetgeving energieprestatie gebouwen verandert: van EPC naar BENG

Door Redactie, 14 november 2018

Wetgeving energieprestatie gebouwen verandert: van EPC naar BENG

Sinds de wettelijke invoering van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in 1995 is nieuwbouw geleidelijk aan energiezuiniger geworden. Insteek is dat alle nieuwbouw vanaf 2020 (bijna) energieneutraal is. De EPC in het Bouwbesluit wordt op korte termijn vervangen door BENG eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteit, geldt dat aanvragen van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG eisen. Voor overheidsgebouwen zelfs al vanaf 1 januari 2019. De BENG eisen zijn gebaseerd op (voor lidstaten verplichte) Europese regelgeving. De exacte eisen worden eind 2018 vastgesteld.

Wat houden de BENG eisen in? Er zijn drie BENG-indicatoren:

 1. Maximale energiebehoefte
  De eerste eis betreft de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen. Voor woningen geldt een maximum van 25 kWh/m2/jaar, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Voor deze eis zijn goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw essentieel.
 2. Maximaal primair fossiel energiegebruik
  Deze indicator, ook uitgedrukt in kWh/m2, hangt sterk samen met de installaties voor verwarming, koeling, maar ook warm tapwater, hulpenergie, luchtbevochtiging of -ontvochtiging en verlichting. Van deze waarde kan de hoeveelheid opgewekte energie worden afgetrokken.
 3. Minimaal aandeel hernieuwbare energie
  Geëist wordt dat er minstens 50 procent duurzame energie wordt gebruikt.
  Wat betekent dit? Met de BENG eisen komt meer nadruk te liggen op het beperken van de energiebehoefte (BENG 1). BENG stelt andere ontwerpeisen aan nieuwbouw dan de EPC. Om nog een bouwvergunning te krijgen vanaf 2020 is het belangrijk dat bouwbedrijven zich snel verdiepen in BENG.

Inzet Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes hebben het (leden)platform ZEN opgezet om de sector voor te bereiden op BENG. Deelnemende bedrijven werken al 2 jaar aan nieuwbouwprojecten die minimaal voldoen aan de BENG eisen vanaf 2020. Daarbij staan wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én betaalbaarheid centraal.

In themagroepen werken bedrijven aan de verdieping van onderwerpen. Een paar voorbeelden van thema’s die uitgewerkt zijn: Mechanische Ventilatie, Analyse BENG projecten, Energie op gebiedsniveau, BENG in gestapelde Bouw en Bewonerscommunicatie.

Daarnaast voert het Platform ZEN namens de vier branches de lobby met de Rijksoverheid over alle, door leden aangegeven, relevante aandachtspunten. Wettelijke knelpunten worden besproken met het Ministerie BZK. De kennis die opgedaan is wordt gedeeld tijdens bijeenkomsten, via brochures, het delen van BENG voorbeelden. Voor meer informatie zie: - https://www.lente-akkoord.nl/zeer-energiezuinige-nieuwbouw-zen/

Training: Blijven Bouwen met BENG en MPG

Wil je graag weten welke veranderingen BENG met zich mee brengt en welk effect dit zal hebben op jouw bedrijf? Schrijf je dan nu in voor onze training 'Blijven Bouwen met BENG en MPG'. De eerstvolgende BENG-training kun je al volgen op 29 november in Den Bosch!Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid