Veiligheidsdag opent gesprek tussen opdrachtgevers en -nemers

Door Johran Willegers , 16 november 2018

Veiligheidsdag opent gesprek tussen opdrachtgevers en -nemers

Bouwend Nederland en de Provincie Gelderland hebben gezamenlijk een succesvolle dag over veiligheid georganiseerd. In Doorwerth kwamen 15 november veel infra-uitvoerders en provinciemedewerkers bij elkaar over hoe de veiligheid vergroot kan worden. Aanwezigen spraken van een succesvolle bijeenkomst waar tot een nog beter gevoel van samenwerking is gekomen en opdrachtgevers- en nemers samen verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens het werk oppakken.

Een goed werkende aanpak vraagt iets van álle betrokkenen waarbij de verantwoordelijkheid voor veiligheid als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Maar hoe kleedt je dat dan samen in? Opdrachtgevers-, nemers en de directe uitvoerders gingen hierover met elkaar in gesprek tijdens diverse workshops.

Als geen ander kwam Maurice Scherpenhuyzen oog in oog te staan met het belang van veiligheid en eigen kwetsbaarheid. Tijdens zijn werk als projectvoorbereider op de A6 sloeg in het donker het noodlot toe en raakte hij zelf betrokken bij een ongeluk. In een workshop die hij gaf deelde hij die ervaring en hoe hij nu kijkt naar maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Hierin werd door alle partijen open gesproken over verantwoordelijkheden die bij de partijen ligt en hoe daar invulling aan wordt gegeven, bijvoorbeeld op het punt van nachtwerk.

Ook is het besef belangrijk dat er intensief wordt gewerkt in een keten. Men ging daarom in gesprek hoe in de uitvoerende projecten veel onderaannemers en specialistische leveranciers ook een belangrijke schakel zijn in veilig werken.

Een derde onderwerp waarin de verschillende ideeën aan elkaar werden voorgelegd is het effectief samenwerken op de werkplek. De provinciale medewerker en de aannemer staan weleens voor dilemma’s tijdens hun werk. Hierbij spelen omgevingsfactoren, tijd en veiligheid een belangrijke rol. Hier werd heen-en-weer verduidelijkt waar partijen tegenaan lopen in het werk.

Grote winst van de dag is het scala aan inzichten en ideeën dat over de tafel is gegaan en wederzijds de ogen deed openen. Ook werden relevante vragen aan elkaar voorgelegd. Kunnen veiligheidsmaatregelen niet uit de concurrentiesfeer worden gehaald? Hoe ver mag een opdrachtgevers gaan in het stilleggen van het werk? En hebben sancties niet een verkeerd effect?

Aangegeven is dat de aanwezigen hier graag verder over willen praten met elkaar, om daarin nog meer praktische aandachtspunten te formuleren waar mee aan de slag kan worden gegaan. Een handschoen die zowel Gelderland, als Bouwend Nederland graag oppakken.


VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Over de auteur

Johran Willegers

Contactpersoon bij dit bericht

Johran Willegers

Adviseur markt & overheid Regio Oost