Succesvolle ervaringen Leve(n)lang Gelders Vakmanschap vragen om sterk vervolg

Door Anne de Jonge , 16 november 2018

Succesvolle ervaringen Leve(n)lang Gelders Vakmanschap vragen om sterk vervolg

Op uitnodiging van het unieke Gelderse project “Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap waren er op
5 november 120 gasten aanwezig vanuit onderwijs, overheid en ondernemers. De aanwezigen kwamen uit alle hoeken van Gelderland bij elkaar om kennis te delen over Leven Lang Ontwikkelen. Een groot en belangrijk thema waar de afgelopen maanden sterk op wordt ingezet door onder meer Bouwend Nederland regio Oost.

Trots op samenwerking
Gedeputeerde Conny Bieze (Onderwijs en Arbeidsmarkt) van de provincie Gelderland verzorgde het voorwoord van de bijeenkomst. Zij gaf aan trots te zijn op ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbonden, techniekfondsen en brancheorganisaties binnen het project Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap. Een unieke samenwerking in Nederland waar veel ogen op gericht zijn en waar plannen bedacht worden om de personeelstekorten in de bouw en techniek terug te dringen. Deze samenwerking is uniek in Nederland. Vakmanschap stopt niet bij de grens.

“Fantastisch dat ons gezamenlijk initiatief om scholingsvouchers in te zetten ook in andere provincies zoals Overijssel, Utrecht en Flevoland wordt ingezet,” zei Bieze. “Delen is vermenigvuldigen. Samen werk maken van vakmanschap leidt tot mooie nieuwe inzichten en oplossingen!”

“De maatschappelijke ontwikkelingen gaan te snel om tot aan je pensioen dezelfde baan en bij behorende vaardigheden uit te voeren,” vult Anne de Jonge namens Bouwend Nederland regio Oost aan. Zij is beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt in de stuurgroep van het project en was deze dag panellid namens de werkgevers.

De tekorten op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen, uitdagen en innovaties dwingen ons als gehele branche, ongeacht vooropleiding of functie, te investeren in een leven lang ontwikkelen. Samen met andere branches zijn we als Bouw en Infra een sterke regionale technische sector die veel en veel meer te bieden heeft dan alleen “handjes werk”.

Arbeidsfit met vouchers
De eerste ervaringen met Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap zijn positief. Enthousiasme overheerst en de eerste resultaten worden al zichtbaar. Al rond de 100 vouchers zijn uitgegeven in de bouw- en infrasector om een brede groep arbeidsfitter te maken of werk naar onze branche toe op te leiden. Successen worden gedeeld maar ook zaken waar men tegen aan loopt. Zo zijn bijvoorbeeld de doelgroepen ZZP-ers en zij-instromers tot op heden nog moeilijk te bereiken. Zij maken nog te weinig gebruik van de scholingsvouchers. Om deze doelgroepen beter te bereiken worden vervolgacties uitgezet.


Meer initiatieven om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen
Seece, Google en House of Skills deelden tevens hun kennis. Stuk voor stuk mooie initiatieven om als technische sectoren anders te kijken naar Leven Lang Ontwikkelen. Werkgevers en werknemers moeten in staat zijn om op een andere manier naar zichzelf en anderen te kijken. Wil je op de arbeidsmarkt tekorten oplossen dan moet je anders naar mensen en talenten gaan kijken. In plaats van wat mensen niet kunnen moet de focus gaan liggen op wat mensen wel kunnen. Kortom, talenten van mensen moeten centraal staan.

Ontwikkelen en leren als leercultuur
Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact sloot de netwerkbijeenkomst af met wijze woorden. Hij benadrukte dat we het in Nederland goed doen. Er zijn al veel mooie initiatieven die op deze dag terecht aandacht krijgen. “In een wereld waarbij de ontwikkelingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen is het de vraag hoe wij als mensen hiermee om gaan en hoe snel wij in staat zijn ons aan te passen,” gaf Terpstra mee aan de aanwezigen. Het wordt dus steeds belangrijker om te leren omgaan met veranderingen (adaptief leren). Werkgevers en werknemers moeten samen een leercultuur gaan ontwikkelen waarbij ontwikkelen en leren de normaalste zaak van de wereld zijn.


ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING OPLEIDINGSBEDRIJVEN (INTEGRALE PRAKTIJKCENTRA)

Over de auteur

A.E. (Anne) de Jonge

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt