Neem nu deel aan het ledenonderzoek Digitalisering!

Door N.N. (Nathalie) van Dalen , 20 december 2018

Neem nu deel aan het ledenonderzoek Digitalisering!

Bouw- en infrabedrijven en hun partners worden vaardiger in de digitale wereld. Zo hebben steeds meer bedrijven te maken met digitaliseren van werkbonnen, elektronisch factureren, BIM, e.d. Digitalisering en informatisering zal in de toekomst steeds belangrijker worden en helpt bij het slimmer, beter en efficiënter bouwen. Direct de enquête starten »

Opdrachtgevers/klanten eisen digitale vaardigheden en producten bij hun inkoop en uitvraag zoals op het gebied van virtueel bouwen, digitale facturatie, artikeldata, etc. En dit beperkt zich al lang niet meer tot alleen de grotere bouw- en infrabedrijven en opdrachtgevers. Ook kleinere bedrijven krijgen hier steeds meer mee te maken. Bouwend Nederland heeft een grofmazig beeld van de stand van deze ontwikkeling bij haar leden. Maar wat houdt leden op het gebied van digitalisering bezig? En welke vorm van dienstverlening en ondersteuning van bouw- en infrabedrijven past het beste hierbij? Om hier meer inzicht in te verkrijgen en dienstverlening meer op maat te kunnen maken, is Bouwend Nederland een onderzoek gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.

Wilt u deelnemen aan het onderzoek Digitalisering? Klik dan op deze link »

Heeft u vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Nathalie van Dalen, n.vandalen@bouwendnederland.nl. Voor inhoudelijke vragen over het thema Digitalisering en informatisering kunt u contact opnemen Joppe Duindam, j.duidam@bouwendnederland.nl of Arjan Walinga, a.walinga@bouwendnederland.nl.


INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN