Aanbestedingsinstituut op de bres voor meer Tenderkostenvergoedingen

Door Jos van Alphen , 21 november 2018

Aanbestedingsinstituut op de bres voor meer Tenderkostenvergoedingen

Deelnemen aan een aanbesteding kost inschrijvers vaak veel geld. Aanbestedende diensten geven slechts zelden een tegemoetkoming in de opgeroepen kosten. Bij de gesprekken over Beter Aanbesteden is afgesproken dat verbetering moet komen in deze situatie. Om dat te bereiken is een Handreiking Tenderkostenvergoeding opgesteld. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de handreiking aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij wil dat de handreiking wordt nageleefd en heeft aangekondigd dat zij zal onderzoeken of dat ook gebeurt.

Klik hier voor de Handleiding op de site van de Rijksoverheid »

Wanneer wel en wanneer niet

De Handreiking beschrijft de situaties waarin een tegemoetkoming in de kosten moet worden aangeboden en wanneer het verstrekken van een vergoeding sterk geadviseerd wordt.


Over de hoogte van de tegemoetkoming is weinig vastgelegd. De Handreiking omvat een vergoedingstabel voor werken in de infrabouw. Deze is als voorbeeld gepresenteerd. Een aanbestedende dienst is niet verplicht de voorbeeldtabel toe te passen.

Aanbestedingsinstituut aan de slag met de Handreiking

Aanbestedingsinstituut registreert al langere tijd de kenmerken die reden moeten geven om een tegemoetkoming in de kosten te overwegen. En ook wie een vergoeding in het vooruitzicht stelt. In de komende maanden gaan wij ons inzetten om het bestaan van de Handreiking en het belang van het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten onder de aandacht te brengen van aanbestedende diensten die geen vergoeding (willen) verstrekken. De eerste brieven zijn inmiddels geschreven.

Gemeente Groningen neemt Handreiking op in haar beleid

Onze brief aan Gemeente Groningen levert een prachtig resultaat op. De gemeente zegt niet alleen een vergoeding toe aan de inschrijvers op de aanbesteding Korrewegwijk, maar belooft te werken aan een structurele oplossing voor de discussie over het wel of niet toekennen van een onkostenvergoeding. De gemeente volgt zo de aanbeveling in de Handreiking om een globaal vergoedingsmodel in te richten dat bij alle aanbestedingen wordt toegepast. Wij hopen dat meer aanbestedende diensten de Handreiking een plaats gaan geven in hun inkoopprotocol.

Ook bij uw aanbesteding?

Wij beantwoorden graag uw vragen. Waar mogelijk ondernemen wij actie om het geven van een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten aan de orde te stellen.

Wilt u meer weten over aanbestedingen? AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Over de auteur

J.F.M. (Jos) van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht