Bouwberaad: Brabant ambieert koppositie bij uitvoering klimaatdoelstellingen

Door Redactie, 23 november 2018

Noord-Brabant gaat actief aan de slag met de klimaatdoelstellingen. In 2030 moet, afgezet tegen het jaar 1990, de uitstoot van broeikasgassen met bijna de helft teruggebracht zijn. Tijdens het jaarlijkse Bouwberaad West-Brabant op maandag 26 november in Etten-Leur bespreken overheid, brancheverenigingen en bedrijven wat het Klimaatakkoord betekent voor burgers en lokale bedrijven. Daarnaast wordt gekeken wat de provincie nodig heeft om de ambitie te halen om koploper te worden bij de realisatie van de doelstellingen.

Het Bouwberaad wordt afgetrapt door Anne Marie Spierings van provincie Noord-Brabant, Doekle Terpstra van UNETO-VNI, Henk Homberg van Bouwend Nederland, Bas RĂ¼ter van Rabobank en Toine Theunis van de gemeente Roosendaal. Centraal in hun dialoog staat het Klimaatakkoord.

Meer dan honderd partijen dachten de afgelopen maanden na over dit akkoord, dat is opgedeeld in vijf thema’s: industrie, wonen en gebouwen, verkeer en vervoer, landbouw en elektriciteit. Onder leiding van dagvoorzitter Paul Vermeulen gaan de sprekers verder in gesprek over de gevolgen die het akkoord heeft voor het beleidsterrein Wonen.

Koplopers

Na dit onderdeel is het woord aan Lars Paantjes van Spranger Bouw, Erik van den Bergh van Bergh Bouw, Frank Bogers van Bogers Installatie BV en Corne Roovers van Coro Zonnepanelen BV. Deze bedrijven gelden als koploper in de bouwsector en installatiebranche en leggen uit hoe zij op dit moment werken aan duurzaam wonen.

Ambities lokaal realiseren

Tot slot wordt de lokale verbinding gelegd. Greetje Bos van gemeente Breda, Ruud van den Boom van Woonkwartier, Erik Colijn van Bouwschool Breda en Onno Eigeman van Stichting Stoer/ EC Halderberge bespreken hoe je lokaal vorm en inhoud kunt geven aan de afspraken uit het klimaatakkoord. Wat is er nodig om de ambities lokaal te realiseren? Tot slot reflecteert een prominente mystery guest op de uitkomsten van het Bouwberaad. Bouwberaad wordt georganiseerd door de Rabobank West-Brabant Noord, Bouwend Nederland en UNETO-VNI | Techniek Nederland en mede ondersteund door de provincie Noord-Brabant.Contactpersoon bij dit bericht

Dennis Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid