Denk mee, Praat mee, Doe mee!

Door Redactie, 26 november 2018

Denk mee, Praat mee, Doe mee!

Het bestuur nodigt u van harte uit om aan te sluiten bij een van de tafels om gezamenlijk een klankbordgroep te vormen.

 

Jaarplan
Tijdens een geslaagde bijeenkomst in het PSV stadion op 11 oktober j.l. heeft het bestuur van de afdeling Oost Brabant e.o. haar jaarplan gepresenteerd.

Klankbordgroepen
Voor 2019 zijn er 3 speerpunten vastgesteld;
1. Markt en overheid
2. Onderwijs en arbeidsmarkt
3. Leden binden en boeien

Ieder bestuurslid is als ambassadeur verbonden aan één speerpunt. Deze drie speerpunten vormen de basis voor de drie klankbordgroepen.

Denk mee, Praat mee, Doe mee!
Het bestuur nodigt u van harte uit om aan te sluiten bij een van de tafels om gezamenlijk een klankbordgroep te vormen.

Het doel van de tafels is om onze leden te betrekken en te komen tot meer inzicht waardoor goede besluiten kunnen worden genomen.

Markt en overheid
Hoe kunnen wij het beste onze omgeving beïnvloeden zoals de (lokale) overheid?
Wie gaat er op af?
Zijn de GBIO nog zinvol of is een andere vorm effectiever?
Hoe gaan wij als BNL onze leden de mogelijkheden bieden om het dialoog met ze aan te gaan?

Onderwijs en arbeidsmarkt
Wat kan het onderwijs voor ons betekenen en wat kunnen wij voor het onderwijs betekenen?
Wat kunnen wij als individuele bedrijven en afdeling doen om de instroom te verbeteren?
Wat wordt er georganiseerd en gefaciliteerd vanuit BNL?

Leden binden en boeien
Vanaf 2019 starten we met het organiseren van BouwCafé’s.
Iedere 18e van de even maand bespreken we een actueel thema of organiseren we een projectbezoek. Informatie, inspiratie en innovatie staat hierbij centraal.
Deze BouwCafé’s vormen wij graag samen met jullie.

Deelnemen
Het staat je vrij om zelf aan te sluiten bij één of meerdere tafels of een vertegenwoordiger vanuit de organisatie te laten deelnemen.

Voor alle tafels geldt dat er een lichte maaltijd wordt aangeboden.

Aanmelden voor de tafels kan via j.vandaal@bouwendnederland.nlContactpersoon bij dit bericht

Joelka van Daal

Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.