Algemeen Bestuur stemt in met onderhandelingsresultaat Cao Railinfrastructuur

Door Charles Verheyen , 28 november 2018

Algemeen Bestuur stemt in met onderhandelingsresultaat Cao Railinfrastructuur

Het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland is op 27 november akkoord gegaan met het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Railinfrastructuur: daardoor is de nieuwe Cao een feit.

De afgelopen maanden hebben Cao-partijen bij de Cao Railinfrastructuur (RIS) onderhandeld over een nieuwe Cao.
Van vakbondszijde zijn hierbij betrokken FNV, CNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps: de werkgeversdelegatie bestaat uit de vakgroep Railinfra Bouwend Nederland (VRI) en Strukton Rail B.V. als zelfstandige werkgeverspartij.
Op 25 oktober jl. hebben partijen een onderhandelingsresultaat bereikt.

Belangrijkste onderdelen van het resultaat:
• Looptijd van periode 8/2018 t/m periode 13/2019
• Structurele salaris verhoging per periode 1/2019 van 4,25%
• Eerste wezenlijke stappen ten aanzien van de gewenste/noodzakelijke modernisering van de Cao RIS
• Een regeling t.a.v. het vraagstuk van de betaling van onregelmatigheidstoeslag over verlof (ORT) voor zowel het verleden als de toekomst.
Bonden hebben dit resultaat met een neutraal advies (CNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps) dan wel negatief advies (FNV) voorgelegd aan hun leden.
Op 22 november werd bekend dat de leden van alle drie bonden – zij het met hier en daar een kanttekening t.a.v. het proces dan wel de inhoud – in meerderheid akkoord zijn gegaan met het resultaat.

Cao-partijen zullen het resultaat nu verwerken in een nieuwe Cao-tekst. Daarna zal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek tot algemeen verbindend verklaring (AVV) worden ingediend.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN RAILINFRASTRUCTUUR

Over de auteur

C.E.J.M. (Charles) Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid

Contactpersoon bij dit bericht

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid