BNR Bouwmeesters: rijksgebouwen en kunst

Door Redactie Bouwmeesters , 29 november 2018

BNR Bouwmeesters: rijksgebouwen en kunst

Sinds 1951 bestaat de percentageregeling voor rijksgebouwen: is een bouwsom voor nieuwbouw, verbouw of koop meer dan 1 miljoen, dan moet er kunst bij. Welke kansen liggen hier voor ontwikkelaars en de bouw? Deze vraag stond centraal in de uitzending van Bouwmeesters van 26 november.

Te gast in de studio waren:

Gijs Frieling, senior adviseur Rijksbouwmeester over de percentageregeling

en

Harold Schouten, directeur Wiseguys - Urban Art Projects, adviesbureau voor kunstprojecten.

Rode boom

Kunst versterkt de identiteit van gebouwen en openbare ruimte, benadrukten beide gasten het belang van de door de overheid gehanteerde percentageregeling voor kunst. Schouten wees daarbij op het kunstwerk ‘La Source’ van de uit Kameroen afkomstige kunstenaar Pascale Marthine Tayou op het voorplein van de nieuwe rechtbank in Breda. “De architecten (Paul de Ruiter Architects en Rob Hootsmans) prezen de percentageregeling omdat het kunstwerk (een tien meter hoge rode boom) de kwaliteit van het gebouw voor de hele gebruiksduur garandeert.” Schouten stelde ook dat kunst de sociale cohesie in woonwijken bevordert. “Dat is het mooie aan de regeling. De kunstenaars moeten zich verhouden tot de gebruikers en de plek waar het komt”, lichtte Frieling nader toe.

Traditie

Niet alleen de rijksoverheid hanteert de percentageregeling. “Amsterdam wil een percentageregeling invoeren voor grondgebruik. En in publiek-private DBFMO-contracten werken consortia er ook mee. Hierdoor wordt de percentageregeling langzaamaan een soort traditie binnen de Nederlandse bouwsector.” 

Luister hier naar de uitzending
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters