Kies voor weerverletdekking van CelsiusPro!

Door Redactie, 03 december 2018

Kies voor weerverletdekking van CelsiusPro!

Met een weerverletcertificaat (neerslag, vorst of hitte) kunt u geheel of gedeeltelijk de kosten afdekken van maatregelen om weerverlet te voorkomen. Het certificaat keert altijd uit als de door u zelf aangegeven norm is gehaald en de eigen risicoperiode overstijgt. Een uitkering uit een vorst-weerverletcertificaat staat los van een eventuele vorst-WW uitkering.

Flexibel maatwerk

U bepaalt zelf voor welke periode u het risico wilt afdekken en welke criteria worden gehanteerd. Met de weerverletcertificaten van CelsiusPro kunt u namelijk zelf de norm bepalen waarbij de uitbetaling moet plaatsvinden. Werkt u met materialen die maar tot een bepaalde temperatuur kunnen worden verwerkt, hanteer dan die temperatuur als norm. U bent dus niet gebonden aan de cao-weerverletnorm.

De periode waarvoor u het risico wilt afdekken, is eveneens volledig flexibel. Als u bijvoorbeeld zeer sterk weersafhankelijke activiteiten moet uitvoeren in de maand februari, kunt u ervoor kiezen enkel voor die periode een dekking af te sluiten. Of u neemt het risico van de maanden november en december geheel voor eigen rekening omdat u door middel van een jaarplan heeft afgesproken dat uw werknemers in die periode minder uren maken.

U kunt zelf een keuze maken voor 1 van de 26 weerstations waarop uw certificaat gebaseerd wordt. Schade hoeft u niet aan te tonen om voor uitbetaling in aanmerking te komen. De waargenomen waarden op deze stations worden automatisch voor u bijgehouden en na afloop van de dekkingsperiode vindt er bij overschrijding van het aantal eigen risicodagen automatisch een uitkering plaats. Dit is ook een verschil tussen het weercertificaat en een verzekering, waarbij u uw geleden schade dient aan te tonen. Indien u op deze dagen heeft doorgewerkt, heeft dit dus ook geen invloed op de uitbetaling uit het certificaat.

Welk bedrag u per dag dat de norm wordt gehaald uitgekeerd wilt krijgen, bepaalt u helemaal zelf. Denk daarbij niet enkel aan de loonsom van medewerkers met weers afhankelijk werk, maar ook aan extra te maken kosten om door te kunnen werken of boetes wegens vertraging. De uitkering kunt u in uw onderneming naar eigen inzicht aanwenden.

U dekt zich in voor calamiteiten. De minimale eigen risicoperiode betreft altijd het aantal dagen waarop in het verleden de gekozen temperatuur- en/ of neerslagnorm zich gemiddeld voordeed. Daarmee wordt nog eens benadrukt dat het normale weerverletrisico een individueel ondernemersrisico is.

Een bewuste keuze maken

Via de website kunt u online een aanvraag voor de weerverletdekking indienen. U doorloopt daarbij een aantal vragen om een weloverwogen keuze te maken.

Wil ik een uitkering bij vorst, of juist bij hevige regenval? Wat is de vorstgevoelige periode voor onze werkzaamheden? Hoeveel omzet denk ik in die tijd te maken? Welk percentage daarvan wil ik gedekt hebben en hoeveel dagen eigen risico neem ik voor mijn rekening? Bijzonder aan de oplossing is dat het om een financieel contract gaat, een zogeheten weerderivaat.

Er geldt geen maximum voor het aantal te kopen certificaten. Zo kunt u voor opeenvolgende periodes certificaten afsluiten, of voor verschillende weken certificaten kopen met ieder hun eigen norm en weerstation.

Vraag tijdig uw certificaat aan

Sluit nu online uw weercertificaat af voor de periode waarvoor u financiƫle dekking wilt. U dient uw certificaat minimaal 20 dagen voorafgaand aan de gekozen risicoperiode aan te vragen. De premie dient vervolgens minimaal 15 dagen voor de startdatum te zijn betaald.

Meer informatie?

www.celsiuspro.com/bouwend/nl-nl/ voor meer informatie of direct een certificaat aanvragen.Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst