Sfeerverslag Infra Innovatie Marktdag

Door Redactie, 10 december 2018

Sfeerverslag Infra Innovatie Marktdag

‘Noordelijke infrasector loopt voorop in innovatie’

De infrasector in Noord-Nederland schrijft geschiedenis, stelde Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen vast op de Infra Innovatie Marktdag in Groningen. Nergens anders zoeken opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar zo expliciet op om werk te maken van innovatie. ‘Hopelijk volgt de rest van Nederland snel.’

Infra-aannemers, provincies en ingenieursbureaus van de drie noordelijke provincies ontmoeten elkaar sinds 2015 regelmatig in het noordelijke Innovatieatelier. Sinds kort zijn ook de waterschappen aangeschoven. Als opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan ze samen op zoek naar manieren om innovatieve producten de ruimte te geven in de infrasector. Een paar jaar na de start is een van de conclusies dat de gerealiseerde innovatie misschien nog wel meer zit in het proces dan in het product. Samenwerken op basis van vertrouwen in plaats van een dichtgetimmerde aanbesteding – dat bleek pas echt vernieuwend.

Een aantal concrete innovatieve projecten die daar de afgelopen jaren uit voortgekomen zijn, staan beschreven in de publicatie Noord-Nederland maakt werk van innovatie in de infra-sector , die BN-voorzitter Maxime Verhagen op 6 december in ontvangst nam tijdens een Infra Innovatie Marktdag in Groningen. Vertegenwoordigers van de drie noordelijke provincies, NLingenieurs, Bouwend Nederland en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân deelden hun ervaringen met het Innovatieatelier. Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân vertelde hoe er in haar organisatie soms ‘halve stammenstrijden’ worden uitgevochten om innovatie überhaupt mogelijk te maken. ‘Wat in het Innovatieatelier gebeurt, staat niet in een boekje, en daar worden sommige mensen heel zenuwachtig van.’ ‘Lef en durf zijn niet onze sterkste punten’, voegde Huib van den Eerenbeemt daaraan toe. Hij is teamleider beheer wegen en vaarwegen bij de provincie Drenthe. ‘Maar gelukkig krijgen we, mede door het Innovatieatelier, wel gaandeweg meer lef.’

Open uitvraag

Inmiddels hebben alle drie noordelijke provincies wel een of meer infraprojecten op innovatieve wijze aangepakt: door een bondig geformuleerde open uitvraag aan marktpartijen voor te leggen. Daarvoor moeten verscheidene (bijvoorbeeld juridische) hindernissen worden overwonnen, maar alle betrokken partijen zijn tevreden over het resultaat: plezierige samenwerking en vaak een veel duurzamer en innovatiever oplossing dan de opdrachtgever had kunnen bedenken.

Liefdesbaby

Erick Wuestman, adviseur op het gebied van circulaire economie, deelde tijdens de Marktdag zijn bevindingen met innovatieve aanbestedingstrajecten in diverse Nederlandse gemeenten. Hij gaf inspirerende voorbeelden van innovatieve samenwerkingsvormen, maar liet ook zien hoe een prachtig plan soms stukloopt omdat het ‘niet in de afspraken past’. Met zijn uiteenzetting over Rapid Circular Contracting (RCC) stimuleerde Wuestman het Innovatieatelier – en de andere aanwezigen – een stap verder te gaan. Bij RCC houden opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende een geheel project de lijnen open en is vertrouwen het uitgangspunt. Wuestman vergeleek RCC met Shared Space-situaties in het verkeer, waar mensen oogcontact zoeken en op basis daarvan samen tot een oplossing komen.
In plaats van het bekende Programma van Eisen ziet hij liever een Programma van Ambities. ‘Wat opdrachtgevers nu in feite doen is een kind bedenken en daar een tweede ouder bij zoeken, in de hoop op een ideaal gezin. Zou het niet beter zijn in een vroeg stadium de ideale partner te zoeken, samen de huwelijkse voorwaarden op te stellen en dan te werken aan een liefdesbaby?’

Download hier de sheets van de presentatie van de heer Wuestman »

Download hier de white paper van Pianoo over Rapid Circular Contracting, innvatiegericht inkopen » 

Out of the box

De ongeveer 120 deelnemers gebruikten de Marktdag om de onderlinge banden tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers verder aan te halen. In diverse ateliers legden de noordelijke provincies en waterschappen een te realiseren project voor aan groepen van onder meer infra-ondernemers en medewerkers van ingenieursbureaus en collega-opdrachtgevers. Dat leverde out of the box-ideeën op als: gebruik afgeschreven rotorbladen van windmolens als palen om een drijvend fietspad te realiseren, of: betrek de buurt intensief bij de vervanging van een houten fietsbrug, zodat er meteen ook een vorm van ‘sociale gebiedsontwikkeling’ ontstaat. Bekijk hier het filmpje van de opbrengst van de zes ateliers.

Innovatieprijs

Aan het eind van de Marktdag werd de EBG Pitch-prijs van de Economic Board Groningen uitgereikt aan Anne Koudstaal van KWS Infra, voor het concept van een duurzame plastic road. Hij kreeg 5.000 euro van de vakjury. Het publiek verdeelde nog eens 15.000 euro onder de drie genomineerden. Een gps-systeem waarmee alle stakeholders op de hoogte blijven van de voortgang van een project (Optima Infra) kreeg 5.920 euro, de plastic road nog eens 5.556 euro en een systeem voor onderhoudsinspectie van publieke (kunst)werken met behulp van big data (Infra Focus) 3.524 euro.

Meer informatie en filmpjes over de drie genomineerden zijn te vinden via economicboardgroningen.nl/ebgpitch »

Download hier de publicatie Noord-Nederland maakt werk van innovatie in de infra-sector »

Foto's


AANBESTEDEN MARKT INFRAMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE