Vliegende Brigade provincie Zuid-Holland

Door Redactie, 07 december 2018

Vliegende Brigade provincie Zuid-Holland

Op de ledenvergadering van de afdeling Midden Zuid-Holland ging Friso de Zeeuw in gesprek met de leden over gebiedsontwikkeling en plancapaciteit. Dit wordt vaak gezien als een opgave voor de overheid, maar De Zeeuw was benieuwd naar wat de leden hier zelf aan (kunnen) doen. Hij wees hen ook op twee mooie initiatieven, namelijk het Expertteam woningbouw van het ministerie BZK en de vliegende brigade van de provincie Zuid-Holland.

De vliegende brigade is een vraaggerichte capaciteits- en expertisepool. De capaciteitspool bestaat voornamelijk uit extern ingehuurde expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling, planeconomie en vergunningverlening. De expertisepool: bestaat voornamelijk uit provinciale deskundigen en aanjagers (op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, cultureel erfgoed en waar nodig uitbreiding van expertise op het gebied van wonen). De vliegende brigade is breed inzetbaar, mits de inzet past binnen de leidende principes voor de verstedelijking van Zuid-Holland. Meer informatie vindt u op : https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/toolbox-slim/vliegende-brigade


De tweede helft van de middag werd besteed aan Mobiliteit 2030. Dit werd gedaan aan de hand van vier verschillende mobiliteitsscenario’s opgesteld door de Argumentenfabriek. Schakelen we in de toekomst tijdens een reis soepel tussen de elektrische deelfiets, trein en deelauto? Nemen we massaal afstand van de eigen auto? Of rijden we vooral in onze zelfsturende auto op de snelweg zodat we ondertussen kunnen werken? Hoe de mobiliteit er straks uitziet weten we niet, maar dat die anders is weten we zeker.


WONINGMARKT INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Yvonne Hiddink

Bedrijfsadviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid