Afdeling Amsterdam onderneemt actie tegen uitstroom leerlingen

Door Redactie, 11 december 2018

Afdeling Amsterdam onderneemt actie tegen uitstroom leerlingen

Bouwmensen Amsterdam, Bouwend Nederland en leden van de afdeling Amsterdam staken 26 september de koppen bijeen om uitstroom bij bouwopleidingen in de regio tegen te gaan. Meer dan de helft van het aantal bouwleerlingen in Amsterdam maakt de opleiding niet af. Die constatering was voor Bouwmensen Amsterdam aanleiding om bij deze leerlingen na te vragen wat daarvoor hun reden is. De uitstroom vindt vooral in het eerste halfjaar plaats, op het moment dat de eerste werkervaring bij een bouwbedrijf wordt opgedaan.

Binden en blijven boeien

Bouwmensen Amsterdam en Bouwend Nederland nodigden daarom de Amsterdamse lidbedrijven uit om gezamenlijk te bespreken hoe de begeleiding beter kan aansluiten bij de verwachtingen van de leerlingen, en daarmee te kijken hoe dat uitstroompercentage kan worden teruggedrongen van 50 procent naar 20 procent. Zo’n 32 bedrijven, van klein tot groot, waren eind september naar de werksessie in Diemen gekomen. In drie groepen brainstormden ze over wat de belangrijkste punten zijn voor het binden en blijven boeien van leerlingen en op welke punten kan worden verbeterd.

Grote druk op bouwprojecten Amsterdam

Dat het tekort aan geschoolde vaklui vooral groot is in de regio Amsterdam, blijkt ook wel uit een analyse die begin november door de NOS is gemaakt. Zij spraken hiervoor diverse bouwbedrijven die betrokken zijn bij Amsterdamse bouwprojecten. Daaruit kwam naar voren dat de hoeveelheid werk vele malen groter is dan het beschikbare en juiste personeel. Er werd zelfs over ‘chaos in de bouw’ gesproken. Ook werd benoemd dat veel ouderen zich tijdens de crisis hebben laten omscholen en daarmee een tekort aan vakkennis is ontstaan op de bouwplaats. En het aantrekken van nieuw personeel mét de juiste skills blijkt op dit moment één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector.

10 succesfactoren

Het is ingewikkelde materie, onderkenden de aanwezigen van de bijeenkomst. Millennials ontwikkelen zich op een heel andere manier dan veel leerlingbegeleiders hebben gedaan, was een constatering. Om dan aan te komen met ‘vroeger was alles beter’ werkt alleen maar averechts. Het draait vooral om het zoeken naar de juiste aansluiting, was de algemene constatering; hoe kunnen deze leerlingen het best worden begeleid. Dat is de kern. Tijdens de bijeenkomst kwamen de aanwezige ondernemers zelf met best practices én uitdagingen in de dagelijkse begeleiding van leerlingen op de werkplaats. Dit resulteerde in een top 10 van succesfactoren voor goede leerwerkplekbegeleiding. Van deze lijst is een poster gemaakt en verspreid onder alle leden van de afdeling Amsterdam.

Meer weten? Kijk op www.bouwendnederland.nl/instroom of www.jegaathetmaken.nl.


INSTROOMCAMPAGNE INSTROOM

Contactpersoon bij dit bericht

Vincent Zijlstra

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt