“Een duurzame dubbelklapper”

Door Redactie, 11 december 2018

“Een duurzame dubbelklapper”

De termen ‘circulair’ en ‘duurzaamheid’ worden vaak ten onrechte door elkaar gebruikt. De definitie is vaak niet helder. Duurzaamheid in de gebouwde omgeving, richt zich volgens Petran van Heel, sector banker bouw bij ABN AMRO, vooral op de energietransitie. “Circulair bouwen omvat naast het verlagen van CO2-uitstoot ook de grondstoftransitie; welke grondstoffen gaan we gebruiken en hoe kunnen deze opnieuw worden ingezet?”

Circulair klink lastiger, ook omdat dé meetlat nog ontbreekt. Maar om circulair aan de slag te gaan, kan je als bedrijf al klein beginnen door bijvoorbeeld na te denken over het reduceren van afvalstromen en het mogelijk hergebruik van dat afval, legt Van Heel uit. “Je kan bijvoorbeeld afspraken maken over het retourneren van verpakkingen of andere onderdelen die over zijn. Zo bespaar je CO2 en verlaag je mogelijk kosten terwijl opbrengsten worden verhoogd. Een duurzame dubbelklapper.” Dat verduurzaming en circulaire economie dus ook een goed verdienmodel kunnen zijn, ziet niet iedereen, aldus Van Heel. “De bouw heeft het druk genoeg. Men denkt al snel ‘als er niet naar gevraagd wordt, waarom zou ik het dan doen’.” Toch ontstaat er langzaamaan steeds meer vraag naar circulair bouwen, omdat regelgeving die kant op gaat en ook opdrachtgevers het inzien; in 2030 wil Nederland voor 50 procent een circulaire economie zijn. Van Heel: “10 jaar is kort in bouwtermen, de projecten liggen nu al op de ‘tekentafel’. Anticipeer hierop en bedenk hoe je een huidig bouwproject straks met 50 procent minder primaire grondstoffen kan realiseren."

Circulair paviljoen

Op de Amsterdamse Zuidas heeft ABN AMRO met ‘Circl’ een concreet experiment voor circulair bouwen neergezet. “Door ruimtebehoefte aan onze kant én vanuit een stedenbouwkundig aspect - de stedenbouwkundig architect van de Zuidas had er in zijn ontwerp rekening mee gehouden - is Circl ontstaan”, vertelt Van Heel. “We hadden een heel duurzaam gebouw voor ogen en gedurende het proces kwamen we ook uit op circulair, met aandacht voor grondstoffengebruik, demontabel en remontabel bouwen, zelfvoorzienend all-electric en als belangrijkste punt een ‘living lab’ zodat we kunnen experimenteren op het gebied van circulariteit in zowel samenwerking als producten.” Dat resulteerde in gebruik van tweedehands onderdelen, slimme oplossingen voor losmaakbaarheid, zonnepanelen rondom en op het dak en gelijkstroom voor het hele gebouw. Eind november hebben leden van de afdeling Amsterdam Circl bezocht tijdens een excursie.

Meetinstrument

Circulaire economie kent, in tegenstelling tot duurzaam bouwen, nog geen label zoals het huidige energielabel voor gebouwen om aan te geven wat de energieprestatie is. Door vernieuwde wet- en regelgeving zal op termijn wel een circulariteitsindex worden ingevoerd, laat Van Heel weten. “Sinds 2018 is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) als verplichting opgenomen in het Bouwbesluit en daardoor wordt CO2 al meegenomen in de vergunningaanvraag. Ik zie de MPG als een eerste middel om circulaire economie meetbaar en maakbaar te maken. En je kan ervan uitgaan dat deze meetlat bij elke herziening van het Bouwbesluit iets scherper neergezet wordt.” Van Heel nodigt leden van Bouwend Nederland graag uit om in gesprek te gaan over financiering van circulaire verdienmodellen. “Liefst in Circl. Want ook het mkb kan het verschil maken in de circulaire economie”, besluit Van Heel.


DUURZAAMHEID CIRCULAIRE ECONOMIE

Contactpersoon bij dit bericht

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord