Column / Provincie en ondernemers innoveren samen in Overijssel

Door Eddy van Hijum , 12 december 2018

Column / Provincie en ondernemers innoveren samen in Overijssel

Hoe kunnen we overlast tegengaan rondom de voormalige Vliegbasis Twente? Hoe kunnen wij onze Overijsselse bruggen en viaducten efficiënter inspecteren? Voor het vinden van de antwoorden op deze en andere belangrijke vragen doen we als provincie graag een beroep op de kennis, creativiteit en ervaring van onze innovatieve ondernemers.

Eerste klant van innovatie

Innovatie is nodig; de antwoorden van vandaag bieden niet altijd een oplossing voor de vraagstukken van de toekomst. Maar innovatie is ook proberen en leren van je fouten. Dat kan niet zonder een aanjager die gelooft in je ideeën en bereid is te investeren.

Als provincie zijn we graag de eerste klant van innovatie. Zo investeren we in de innovatiekracht van onze ondernemers en bieden we ze de mogelijkheid de innovatie in de praktijk te brengen. Een mooi voorbeeld is de PlasticRoad die inmiddels in Zwolle en Giethoorn ligt: een fietspad van gerecycled plastic dat de komende jaren wordt getest in Overijssel.

Living lab

We willen graag samen met ondernemers werken aan innovatie. Onder de titel ‘Startup in Residence Overijssel’ trekken wij intensief op met ondernemers. We kijken bij elkaar in de keuken, stimuleren elkaar en werken aan concrete producten en diensten voor het Overijssel van de toekomst. Uiteindelijk stelt de ondernemer een businesscase op. Wanneer we als Provincie Overijssel enthousiast zijn over de geboden oplossing, kopen we die in en gaan ermee aan de slag.

Er is volop belangstelling vanuit het bedrijfsleven; ruim tachtig innovatieve ondernemers hebben zich gemeld om met ons mee te zoeken naar oplossingen. Vanaf januari gonst ons provinciehuis van de innovatie. Provinciemedewerkers en geselecteerde ondernemers gaan samen aan het werk met de vraagstukken: onderzoeken, pilots draaien en prototypes testen. We willen leren van elkaar om zo te komen tot oplossingen waar we écht mee verder kunnen. Provincie Overijssel als living lab voor innovatieve toepassingen.

Ik heb zin in deze gezamenlijke zoektocht en ben benieuwd naar de uitkomsten. Voor ons als provincie wordt het een uitdagende tijd: kunnen we los komen van onze eigen ideeën? Durven we een stap te zetten als we nog niet weten waar we precies uitkomen? Accepteren we dat fouten maken bij het proces hoort? De tijd zal het leren. 


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

Eddy van Hijum

Gedeputeerde Economie, Deelnemingenbeleid en Financiën voor de provincie Overijssel