Ledenvoordeel - Verzuimcijfers bouw: aandeel psychisch verzuim stijgt, klachten aan bewegingsapparaat nemen af

Door Redactie, 17 december 2018

Ledenvoordeel - Verzuimcijfers bouw: aandeel psychisch verzuim stijgt, klachten aan bewegingsapparaat nemen af

Het gemiddelde verzuim van werknemers van bouwbedrijven in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 4,2% ten opzichte van 4,0% in 2017. Dat percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde (3,7% in 2018). Het verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat neemt af, maar ligt nog steeds fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal psychische klachten neemt toe, maar ligt onder het landelijk gemiddelde. Dit concludeert ArboNed na analyse van haar data over de periode juli 2017 tot en met juni 2018.

De cijfers

- Klachten aan het bewegingsapparaat veroorzaken in 2018 44,3% van de verzuimgevallen. In 2017 lag dit percentage nog op 47,4%.
- Het aandeel psychisch verzuim is gestegen naar 19,7% in 2018, ten opzichte van 17,7% in 2017. 8,1% van hen was overspannen, 2,8% had een burn-out.
- 13,7% van de klachten was stressgerelateerd, ten opzichte van 11,4% in 2017.

Er is in de bouw sprake van een hoog verzuimpercentage in combinatie met een lage meldingsfrequentie. De voorzichtige conclusie naar aanleiding hiervan, is dat het langdurig verzuim toeneemt. De aard van het verzuim hoort bij een oudere, mannelijke groep.

Gezonde en duurzame bouwbranche

ArboNed, met het bouwlabel ArboDuo, en Bouwend Nederland werken nauw met elkaar samen. En zullen op basis van deze actuele cijfers aanvullend beleid gaan maken. En daarbij ook nadrukkelijk het bedrijfstakverslag van Volandis betrekken. En gezonde en duurzame bouwbranche is immers het gezamenlijk doel.

Langdurig, psychisch verzuim grote zorg voor mkb

Het duurt bij werknemers in het mkb die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn; gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018 ten opzichte van 197 dagen in 2017 en 167 dagen in 2016. Dit zit met name in het stressgerelateerd verzuim dat is gestegen naar 25% van het langdurend verzuim.

“Kijken we naar verzuimers met een burn-out, dan is 25% nog niet hersteld na 340 dagen”, zegt Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed. “Als je weet dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, betekent dit naast verlies aan productiviteit ook nog eens een flinke verhoging van de verzuimkosten. En daar lig je als mkb’er echt wakker van.”

Meer weten over de verzuimcijfers in de bouw en wat dit voor uw bedrijf betekent? Neem dan contact op met Gert-Jan Klanderman via gert.jan.klanderman@arboned.nl of 06 129 985 49.Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst