BNR Bouwmeesters: ruzie in de bouwkeet

Door Redactie Bouwmeesters , 13 december 2018

BNR Bouwmeesters: ruzie in de bouwkeet

Bouwconflicten zijn van alledag, maar hoe zorg je ervoor dat je als partijen bij een bouwproject niet vechtend het nieuwe jaar ingaat? Bouwmeesters ging in de uitzending van maandag 10 december in op de rol van arbitrage en mediation.

Te gast in de studio waren:

Arènso Bakker van Mediators in Vastgoed (van RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors) en eigenaar van adviesbureau NLHave

en

Arent van Wassenaer, bouwadvocaat, arbiter en mediator namens Presolve en auteur van het boek A Practical Guide to Succesful Construction Projects


Soort rechtspraak

Ruzie op de bouwplaats kan snel leiden tot het stilleggen van projecten en zaken voor de rechter. Bakker en Van Wassenaer zetten de mogelijkheden uiteen die partijen hebben voor het oplossen van een conflict: arbitrage en mediation. De Raad voor Arbitrage is het aangewezen forum voor het beslechten van geschillen in de bouw, stelde Van Wassenaer: “Het is een soort rechtspraak, alleen wordt het vonnis gewezen door bouwspecialisten.” Mediation werkt anders. “Er wordt geen uitspraak gedaan, maar partijen proberen met hulp van een derde partij samen een oplossing te vinden,” lichtte Bakker toe. De RICS, een van oorsprong Britse internationale belangenorganisatie voor professionele makelaars en taxateurs, behandelt een groeiend aantal zaken per jaar. Bakker: “In vijftig procent van de gevallen komen we tot een oplossing.”


Drie stappen

Van Wassenaer onderscheidde drie stappen bij conflictbeheersing: “De eerste stap is voorkomen. Komt het toch tot een conflict, dan ga je naar een mediator. Tenslotte heb je altijd nog arbitrage. De Raad van Arbitrage is er op ingericht om snelle procedures te bedenken. Zo kan het bouwproject snel weer door.” In Groot Brittannië stappen bij grote bouwprojecten partijen al op voorhand samen naar een mediator, vertelde Bakker. “Dat is een goede manier om problemen te voorkomen in plaats van op te lossen.”


Niet eenzijdig

Bart van Luik, directeur van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, belde in tijdens de uitzending om arbitrage verder toe te lichten: “Partijen moeten vooraf in hun contract hebben afgesproken dat ze geschillen door arbitrage laten oplossen. Ze kunnen niet eenzijdig naar ons toe komen, zoals dat bij de rechter wel kan.” Partijen kiezen voor arbitrage omdat ze geschillen liever laten beslechten door vakmensen dan door een rechter zonder bouwachtergrond. Waar gaat arbitrage zoal over? Van Luik: “Vooral over gebreken in het bouwwerk. Daarnaast gaat het vaak om niet nagekomen afspraken en over conflicten over de prijs van werk.” Bij geschillen over kwaliteit gaat het vaak om opgeleverde gebouwen en is de tijdsdruk minder groot, vulde Van Wassenaer aan. Voor andere zaken raadde Bakker mediation aan: “Dat is sneller.”


Communicatie

Van Wassenaer benadrukte dat ten grondslag aan bouwconflicten vaak dezelfde oorzaak ligt: “Het gaat altijd om communicatie. Wil je een bouwproject geschillenvrij af krijgen? Besteed aandacht aan de onderlinge relaties.” De studiogasten hadden ook goed nieuws: “Meer dan negentig procent van de projecten in de bouw gaan gewoon goed. Waar je over leest zijn de enkele ruzies die lang duren en veel geld kosten.”

Luister hier naar de uitzending


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters