Beoogd Klimaatakkoord: opschaling in zicht

Door Redactie, 18 december 2018

Beoogd Klimaatakkoord: opschaling in zicht

Vrijdag 21 december presenteert de commissie Nijpels de langverwachte uitwerking van het Klimaatakkoord. Hoewel de inkt van de uitwerking nog niet droog is, verwachten we dat Bouwend Nederland kan instemmen met de voorstellen die gepresenteerd worden. De voorstellen zijn het resultaat van een intensief onderhandelingstraject in de afgelopen maanden. Bouwend Nederland nam deel aan de tafel voor de Gebouwde Omgeving die als doel heeft 3,4 Mton CO2 in 2030 te reduceren.

Realistische bijdrage

De laatste gesprekken over de voorstellen vinden nog plaats. Zodra de uitwerking vrijdag gepresenteerd wordt, zullen we een actuele versie van onze beoordeling publiceren.
Bouwend Nederland heeft zich aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving vooral hard gemaakt voor voldoende ruimte voor de bouw- & infrasector om een realistische bijdrage te leveren aan de beoogde CO2-reductie. Onze belangrijkste speerpunten zijn schaalvergroting, innoveren, isoleren, fasering en regie op wijkniveau.

Schaalvergroting

Voor het eerst wordt door overheden, marktpartijen en kennisinstellingen tegelijkertijd nagedacht over opschaling van verduurzaming en de benodigde randvoorwaarden. Unaniem is geconstateerd dat een individuele gebouwaanpak niet leidt tot het realiseren van 3,4 Mton CO2 reductie. Daarom wordt breed ingezet op opschaling op wijkniveau in plaats van huis voor huis.

Regionale regie

Positief is dat op regionaal niveau de regie genomen wordt. Gemeenten moeten namelijk uiterlijk eind 2021 een Regionale Energie Strategie (RES) vaststellen. De RES geeft per wijk aan wanneer en welke duurzame energievorm gekozen wordt en wat de gewenste aanpassingen zijn aan de Gebouwde Omgeving.

Impuls verduurzaming begint bij woningbouwcorporaties

Grote aantallen woningen zijn een belangrijke randvoorwaarde om aanbieders uit te dagen te innoveren en te investeren in verduurzamingsconcepten, die uiteindelijk kunnen leiden tot een reductie in de totale systeemkosten van maatregelenpakketten. De verduurzaming van de ruim 1, 5 miljoen huurwoningen in de markt kan zorgen voor de benodigde opschaling in productie en aanbod van maatregelen.


Voorlopige beoordeling

De conceptuitwerking voor de Gebouwde Omgeving bevat voldoende aanknopingspunten om een start te maken met opschaling. Alleen door de benodigde randvoorwaarden innoveren, isoleren en faseren concreter te maken kan deze de gewenste vlucht nemen. Bouwend Nederland blijft zich hiervoor ook na 21 december inzetten.

Meepraten? Kom naar Klimaatakkoord-bijeenkomst op 17 januari in Breukelen!

Wilt u meedenken over de betekenis van het Klimaatakkoord, de uitwerking daarvan in de komende jaren en de rol die Bouwend Nederland daar verder in zou moeten spelen? Dan nodigen wij u graag uit voor de ledenbijeenkomst die wij daarover organiseren op 17 januari 2019 van 16:00 – 18:30 in Breukelen. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Marjolein Haan: m.haan@bouwendnederland.nl.Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid