Eigen risicoperiode voor Vorst WW-regeling cao Bouw & Infra verlaagd naar 5 dagen

Door Jørgen Hulsmans , 07 januari 2019

Eigen risicoperiode voor Vorst WW-regeling cao Bouw & Infra verlaagd naar 5 dagen

Partijen bij de cao Bouw & Infra hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor deze winterperiode te verlagen van 15 dagen naar 5 dagen.

Reden is dat de bouw- en infrasector de afgelopen jaren voldoende premie heeft opgebouwd in het sectorfonds Bouwbedrijf. Daarmee kan nu het aantal eigen risicodagen in de Vorst WW-regeling in artikel 74 van de cao worden verlaagd. Zo komt de door de bedrijven in de bouw- en infrasector afgedragen premie ook weer ten goede aan een deel van de ondernemingen die de premie hebben opgebracht.

Overige spelregels veranderen niet

De verlaging van het aantal dagen betekent dat het risico van vorst voortaan de eerste 5 dagen (in plaats van de eerste 15 dagen) voor rekening van de werkgever komt. Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100% door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 5, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer vervolgens een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon. De verplichting tot het melden van vorstdagen via de daarvoor beschikbare formulieren blijft wel een voorwaarde voor een geldig beroep op Vorst WW. Zie hiertoe de speciale Vorst WW-pagina op onze website. De bestaande spelregels blijven verder ongewijzigd en worden bovendien streng gehandhaafd.

Rechten werknemer blijven in stand

Ook als de werkgever geen gebruik maakt van de wettelijke voorziening of de aanvraag door het UWV wordt afgewezen, krijgt de werknemer zijn loon 100% doorbetaald.
Tijdens de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer.

Daarnaast zullen cao-partijen Bouw & Infra zich er de komende periode voor inzetten om het vermogen van het sectorfonds Bouwbedrijf ook op een andere manier ten goede van de sector te laten komen: met bijvoorbeeld opleidingsvouchers kunnen arbeidskrachten die een achterstand hebben op de Bouw & Infra arbeidsmarkt de weg naar de sector vinden en gekwalificeerd aan de slag gaan.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250