Bouwend Nederland: maatregelen loondoorbetaling opmaat naar duurzame oplossing

Door Jørgen Hulsmans , 20 december 2018

Bouwend Nederland: maatregelen loondoorbetaling opmaat naar duurzame oplossing

Vandaag heeft minister Koolmees afspraken gemaakt met de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB NL, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars over Loondoorbetaling bij ziekte. Onderdeel van de afspraken is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers. De minister trekt daar vanaf 2021 jaarlijks 450 miljoen euro voor uit. Ook komen er ‘ontzorgverzekeringen’, waar sectoren sectorspecifieke varianten van kunnen maken.

Bouwend Nederland ziet in de maatregelen dat de minister heeft geluisterd naar de hartenkreten van de vele MKB-ondernemers die ons land telt. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte in zijn huidige vorm is voor veel werkgevers een loden last, die hen huiverig maakt om nieuwe mensen aan te nemen. De nieuwe maatregelen verzachten de gevolgen van de huidige wetgeving weliswaar, maar de angel wordt er nog niet uitgehaald. Of dit pakket aan maatregelen, waaronder een financiële tegemoetkoming, werkgevers minder angstig maakt om nieuwe mensen een vast contract te bieden zal de praktijk uitwijzen.

Bouwend Nederland pleit er daarom voor om een discussie te voeren over de beperking van de duur van de loondoorbetaling, in plaats van dat de gevolgen ervan worden verzacht. Daarbij moet dan ook gesproken worden over het verkorten van de ontslagbescherming van twee jaar bij ziekte. Daar verandert immers met de nieuwe maatregelen niets aan, zodat het dienstverband in die periode van 2 jaar in stand blijft en dus de werkgever ook formeel (eind)verantwoordelijk blijft.
Al met al hoopt Bouwend Nederland dat de nieuwe maatregelen een opmaat naar een duurzame oplossing zijn.

Bouwend Nederland zal intussen de mogelijkheden voor een sectorspecifieke ontzorgverzekering verkennen.

Klik hier voor de brief d.d. 20 december 2018 van minister Koolmees aan de Tweede Kamer

Klik hier voor het Kaderconvenant tussen de minister, de werkgeverskoepels en het Verbond van Verzekeraars

Klik hier voor het Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering

Klik hier voor de infographic met een overzicht van de maatregelen


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging