“Plancapaciteit halen vereist flexibiliteit van alle partijen”

Door Johran Willegers , 08 januari 2019

“Plancapaciteit halen vereist flexibiliteit van alle partijen”

BNL Oost en provincie Overijssel doen samen onderzoek

Uit onderzoek van het EIB blijkt dat er financiële en beleidsmatige belemmeringen zijn om aan de toekomstige vraag naar woningen in Overijssel te voldoen. Hans van Norel, voorzitter van Regio Oost, is blij met het onderzoek, waarvan de provincie mede-opdrachtgever was: “Het is duidelijk geworden dat we de plancapaciteit kunnen halen als alle partijen zich flexibel opstellen.”

Overijssel verwacht de komende tien jaar een groei van bijna 23.000 huishoudens. In de netto plancapaciteit zitten 19.300 ‘harde’ woningen, waarvan bijvoorbeeld de bestemmingsplannen of uitwerkingsplichten vastliggen. Van Norel (47) heeft met de bijna 1000 lidbedrijven in Overijssel, Gelderland en Flevoland groot belang bij een realistische planning. “De planbehoefte in de regio leverde steeds weer opnieuw gespreksstof op en dat was de reden om samen het Economisch Instituut Bouwnijverheid in te schakelen.”

Belemmeringen

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat erin en bij de steden Zwolle en Deventer achterstand in de woningbouw dreigt te ontstaan. In de regio Twente zouden vraag en aanbod van woningen beter moeten aansluiten om tot harde plancapaciteit te komen. “Dat laatste zie je eigenlijk in het hele onderzoek terug,” zegt Van Norel: “Er zijn ogenschijnlijk plannen genoeg, maar in de praktijk lopen we aan tegen belemmeringen, zoals bestemmingsplannen, bezwaren of veranderende programmaeisen. Het is goed dat we dit in kaart hebben gebracht.”

Onvoorziene kosten

Hij noemt de relatie tussen bouwondernemers en overheid “goed en positief”. Maar in het rapport van het EIB blijkt ook dat de samenwerking tussen de partners geregeld vastloopt. “We hebben in de regio enkele grote bouwplannen en die zijn erg kostengevoelig. Niet alleen door de snel stijgende bouwkosten, maar ook onvoorziene kosten, zoals gasloos bouwen of aangescherpte milieueisen. Het is onvermijdelijk dat er in een langere planperiode dingen veranderen en ik snap ook wel dat een gemeente in de laatste fase geen wijzigingen meer wenst. We moeten met dit onderzoek in de hand die veranderingen flexibel benaderen en tot werkbare oplossingen komen.”

“Weer gas geven”

Van Norel vindt dat de provincie en gemeenten na de crisis wat meer gas mogen geven als het om de bouw gaat. “We moeten alle liggende plannen bespreken en tot uitvoering brengen, want anders kan er achterstand ontstaan. We hebben geen idee hoe de demografie zich ontwikkeld. De vergijzing is duidelijk, maar zal de verwachte krimp ook plaatsvinden? Als ik naar de gespannen woningmarkt in de Randstad kijk, kon het bouwen van voldoende sociale- en koopwoningen in onze regio weleens mensen uit het midden van het land aanzuigen. Dat geldt niet alleen voor de steden in onze regio, maar ook voor het buitengebied. Ik verwacht dat het rapport het goede gesprek handen en voeten zal geven.”


MARKT WONINGMARKT

Over de auteur

Johran Willegers