Tijd loopt als een rode draad door alles wat de bouw raakt

Door Redactie, 08 januari 2019

Tijd loopt als een rode draad door alles wat de bouw raakt

Half november bezochten ruim 100 geïnteresseerden de clustervergadering Utrecht in de Glazen Ruimte in Maarssen. Tijdens deze tweejaarlijkse bijeenkomst, waarbij alle afdelingen uit de provincie Utrecht en afdeling Het Gooi samenkomen, was de organisatie dit keer in handen van afdeling Noord-West Utrecht. Afdelingsvoorzitter Cor Mulckhuyse benoemde in zijn openingsverhaal de grote drukte in de bouw en koppelde dit aan het instroomverhaal. Dat bleek een mooie opmaat naar de vier workshops die volgden.

Zoals bij ‘Leiderschap & Veiligheid’, waar het met name draaide om de vraag hoe je als directie zorgt dat er bij jou veilig wordt gewerkt én hoe je mensen kan stimuleren veilig te werken. “De ondernemers gaven aan dat tijdsdruk niet ten koste mag gaan van veiligheid, maar dat het helaas wel gebeurt”, vertelt Ruben Heezen, adviseur Markt en Overheid van het regiokantoor Randstad Noord van Bouwend Nederland. Daarom is volgens workshopleider Carina Mak een cultuurverandering nodig op de werkvloer. Dit bereik je door zelf het goede voorbeeld te geven en positief gedrag te belonen. Je zal dus regelmatig stil moeten staan bij veiligheid en ervaren dat het belangrijk is en niet altijd vanzelfsprekend. Vier zo nu en dan dat het goed gaat, was haar advies.

Gemotiveerde werknemers

In de drukbezochte workshop ‘modern werkgeverschap’ werd dieper ingegaan op het behoud van personeel want door de krappe arbeidsmarkt stappen veel mensen over naar een andere baan (en branche) omdat daar meer kan worden verdiend. De belangrijkste conclusie was volgens Heezen dat de werkgever zich meer zal moeten inzetten op de ontwikkeling en scholing van zijn werknemers. “Uiteraard geldt dat alleen voor medewerkers die dat zelf willen. Maar het gaat er vooral om dat bedrijven een moment creëren om daar bij stil te staan. Ook hier speelt tijd weer een grote rol, dus schiet het er snel bij in”, aldus Heezen. En dat tijdsdruk een terugkerend onderwerp is, bleek ook bij de workshop ‘Timemanagement’ waar - hoe ironisch - een aantal deelnemers te laat binnenkwam. In deze praktisch ingestoken workshop werd ingegaan hoe je meer overzicht, structuur en focus op de juiste dingen in het werk kunt krijgen. Ook werden de positieve aspecten en valkuilen van een aantal persoonlijke eigenschappen nader toegelicht. Denk aan eigenschappen als: solistisch zijn (snel beslissingen kunnen nemen maar moeite hebben in een team samen te werken of te delegeren), creatief (denken in oplossingen maar sommige personen verwachten dat anderen het idee wel uitvoert) en hulpvaardig (sommige personen geven ongevraagd hulp zelfs als dit niet nodig is). Op een interactieve wijze werden de deelnemers gevraagd mee te denken over welke eigenschappen efficiëntie opleveren en welke eigenschappen je werkproces kunnen vertragen of zelfs tegenwerken.

Nieuw bouwproces

Ook veel animo was er voor de workshop over de BENG-norm, een nieuwe normering die per 1 januari 2020 geldt voor de bouw van nieuwbouwwoningen. “De EPC-norm wordt vervangen door de BENG-norm”, legt Heezen uit. “Dit betekent dat het energiegebruik op een andere manier wordt gemeten om woningen nog meer energiezuiniger te maken. Het betreft een serieuze aanscherping van de huidige norm dus dat betekent nogal wat voor het werkproces van bedrijven die zich bezighouden met nieuwbouw.” De workshop gaf dan ook antwoord op vragen als; hoe ga je de BENG-norm implementeren, wat is BENG en wat moet je er zelf mee doen in je bedrijf. In de komende periode zullen vanuit de regio meerdere bijeenkomsten over de nieuwe BENG-norm worden georganiseerd.


INSTROOMCAMPAGNE INSTROOM

Contactpersoon bij dit bericht

Ruben Heezen

Adviseur Overheid & Markt Regio Randstad Noord