Welke kennissessies bezoekt u tijdens InfraTech 2019?

Door Redactie, 08 januari 2019

Welke kennissessies bezoekt u tijdens InfraTech 2019?

We nodigen u graag uit om één van onderstaande kennissessies te bezoeken die Bouwend Nederland verzorgt tijdens InfraTech. De InfraTech vindt plaats van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 januari in Rotterdam Ahoy. Kom na afloop naar onze stand 1.518 in hal 1 voor een hapje en een drankje. Maxime Verhagen en Fries Heinis nodigen u daarnaast graag uit voor een nieuwjaarsborrel op de stand van Bouwend Nederland. Klik op deze link om u direct aan te melden voor de nieuwjaarsborrel op de Bouwend Nederland stand op 16 januari van 16:00 – 18:00 uur.

Kennissessies

Dinsdag 15 januari
MKI: Duurzaamheid waarderen bij aanbestedingen
Hoe waardeer je duurzaamheid bij aanbestedingen? Hoe zorg je dat je appels met appels vergelijkt? Vragen waar opdrachtgevers mee worstelen bij het opnemen van duurzaamheid als gunningscriterium. De Milieu Kosten Indicator (MKI) maakt dit mogelijk. EcoChain heeft samen met de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland de Virtuele Asfaltcentrale ontwikkeld die dit op eenvoudige wijze mogelijk maakt. Tijdens de presentatie wordt een toelichting gegeven gegeven op deze innovatieve rekentool.
Spreker: Henk van Dop, Sales Director EcoChain
Locatie: Gemeenteplein
Tijd: 11:45 – 12:15 uur

Woensdag 16 januari
Hoe kunnen opdrachtgevers het gebruik van BIM stimuleren?
Welk voordeel heeft dat voor opdrachtgevers en -nemers en welke huidige en toekomstige toepassingen van BIM gaan waarde leveren voor hen.
Spreker: Arjan Walinga, BIM expert Bouwend Nederland
Locatie: Provincieboulevard
Tijd: 15:45 – 16:15 uur

Plek-aan-tafel-aanbestedingen
Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd dat het prettig is om als opdrachtgever, opdrachtnemer en als ingenieursbureau in een vroeg stadium in een project samen kunnen werken. Gebruik maken van elkaars expertise, het bouwen aan vertrouwen en het gezamenlijk kunnen maken van slimme keuzes zorgt ervoor dat een opdrachtgever uiteindelijk veel meer kan sturen en bepalen in hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Maar hóe kom je dan tot die geschikte aannemer? Hans van den Berg (Proviel) gaat in op deze vraag en hoe dat binnen de aanbestedingswet mogelijk is. Emiel Mulder (NTP) neemt u mee in de praktijk van samenwerken en laat zien hoe zo gezamenlijke innovaties tot stand komen. ‘Soms wordt er gedacht dat je met een RAW-bestek krijgt wat je wil. Ik ben er van overtuigd dat de gemeente én de omgeving nu pas écht krijgt wat ze willen. We kijken samen naar goede oplossingen, naar wensen van de gemeente en de omgeving én we bewaken samen het budget.’
Sprekers: Hans van den Berg (Proviel), Emiel Mulder (NTP), Tom van Eck (Bouwend Nederland)
Locatie: CROW
Tijd: 14:30 – 15.30 uur

Paneldiscussie over innovatief aanbesteden via Innovatieatelier 
Spreker:
provincies, waterschappen, Bouwend Nederland- Platform Infra Noord en NL Ingenieurs gaan over dit onderwerp in discussie onder leiding van Ramona van Zweden
Locatie:
Provincieboulevard
Tijd: 
18:00 - 18:30 uur

Rondetafelgesprek Maxime Verhagen
Rondetafelgesprek met Maxime Verhagen, 9 gedeputeerden en marktpartijen over andere manieren van aanbesteden.
Locatie: Provincieboulevard
Tijd: 19:00 - 20:00 uur

Donderdag 17 januari
Taskforce Deltatechnologie als best practice voor de Marktvisie
Taskforce Deltatechnologie (TFDT) ontsluit kennis en expertise van het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Met de inzet wordt een bijdrage geleverd aan het vertrouwen tussen deze partijen, hetgeen leidt tot maximale waardecreatie en beperking van maatschappelijke kosten. De focus van de TFDT ligt op projecten: projecten beter, sneller en goedkoper, in projecten innovaties mogelijk maken en stimuleren van samenwerking. In de presentatie wordt toegelicht wat de TFDT doet, samenwerken in de gouden driehoek, lessen ten aanzien van samen versneld innoveren en "best practices" uit de praktijk.
Spreker: Jana Steenbergen-Kajabová, Senior Adviseur Kust & Rivieren bij Sweco
Locatie: Ingenieurs Plein
Tijd: 12.30 - 13.15 uur

Circulaire verantwoord renoveren park in Apeldoorn
Lidbedrijf Roelofs Groep heeft project de Parken circulair ontworpen en uitgevoerd. Dit is het allereerste civieltechnische project in Nederland wat op deze manier is gedaan. Met dit project wil Roelofs een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair verantwoord renoveren van de openbare ruimte door de werkzaamheden in de wijk De Parken circulair uit te voeren. Het doel is om in bouwteamverband kennis op te doen over circulariteit en die kennis te delen binnen de Cleantech regio om uiteindelijk nog meer projecten circulair uit te gaan voeren.
Spreker: Robby van den Broek (hoofd kenniscluster Energie en Milieu). 
Locatie: Gemeenteplein
Tijd: 13.00 - 13.45 uur

Bent u benieuwd naar het hele programma, klik dan op deze link. Dagelijks wordt het programma nog aangevuld!

We hopen u graag te mogen ontvangen op onze stand.Contactpersoon bij dit bericht

Richard Massar

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder