BNR Bouwmeesters: Rijksbouwmeester lanceert Panorama Nederland

Door Redactie Bouwmeesters , 10 januari 2019

BNR Bouwmeesters: Rijksbouwmeester lanceert Panorama Nederland

Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept Nederland op om gelijktijdig aan de slag te gaan met duurzame energie, slim waterbeheer, verstedelijking en boerenland. Hij trekt daarom door ons land met een perspectief voor de toekomst: Panorama Nederland. 

Te gast was:

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester van het Rijksvastgoedbedrijf.

Toekomstvisie voor Nederland

Het College van Rijksadviseurs heeft afgelopen december een plan gelanceerd genaamd Panorama Nederland. In dit plan wordt een Nederlands toekomstperspectief geschetst voor de thema’s water, het boerenland, verstedelijking en duurzame energie. Rijksbouwmeester Alkemade, tevens voorzitter van dit college, stelt dat het plan inspeelt op een unieke kans: “Op het gebied van deze vier thema’s zijn grote veranderingen noodzakelijk. Het is zeldzaam dat één generatie zulke relevante thema’s een wending kan geven.” Ondanks de ingrijpende voorstellen moeten de doelstellingen van Panorama Nederland volgens de rijksbouwmeester al in 2040 te realiseren zijn. Alkemade maakt een vergelijking met de naoorlogse wederopbouw: “Het optimisme van toen hebben we ook nu nodig.”

Integrale aanpak

Het College van Rijksadviseurs bestaat naast Alkemade uit nog twee andere Rijksadviseurs, namelijk die van landschap en infrastructuur. Met zijn drieën vertegenwoordigen ze de complete gebouwde omgeving. “Panorama Nederland gaat over complexe problemen. Die kan je niet sectoraal oplossen,” verklaart Alkemade. Als voorbeeld noemt hij het thema landbouw: “We eisen te veel van het platteland. Om dat op te lossen moeten we grootschalige voedselproductie verhuizen naar de mainports, zodat we op het platteland weer natuur of recreatie kunnen ontwikkelen.” Om zoiets te realiseren is volgens Alkemade een langetermijnblik en een integrale aanpak nodig.

Miljoen woningen

Volgens Alkemade kunnen we erop rekenen dat er in de komende decennia ruim een miljoen extra woningen gebouwd moeten worden. Dat mag niet leiden tot nog meer druk op de infrastructuur. “Deze woningen moeten in de stad worden gebouwd en niet in nieuwe Vinex-wijken. Anders bouw je een miljoen extra woningen, maar krijg je twee miljoen extra auto’s op de weg,” aldus de rijksbouwmeester. Alkemade vindt dat er niet langer een scheiding moet zijn tussen wonen en werken. “Uiteindelijk is dat hoe steden altijd het beste gefunctioneerd hebben.”

Desondanks verwacht Alkemade dat er ook woningen gebouwd gaan worden op het platteland. “Voor ouderen wordt het platteland een ontzettend aantrekkelijk gebied om te gaan wonen,” voorspelt de rijksbouwmeester.

Coördinatie en omgevingswet

Niet alleen de verschillende sectoren, maar ook de bestuurslagen in Nederland werken intensief samen in het plan van de Rijksadviseurs. “In het licht van de Omgevingswet liggen hier voldoende kansen. Vanaf 2021 moeten gemeenten, provincies en het rijk een omgevingsvisie opstellen. Als het aan ons ligt doen ze dat samen en stellen ze een regionale omgevingsvisie op.”

Panorama Nederland

De komende tijd reist het college van Rijksadviseurs het land door met Panorama Nederland. Alkemade staat open voor uitnodigingen om het plan toe te lichten. Panorama Nederland wordt weergegeven in een 360-graden panorama. Bezoekers kunnen zelf een blik werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland in de toekomst. Panorama Nederland is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in nauwe samenwerking met Stichting Deltametropool en West8.

Meer over Panorama Nederland 

Luister hier de uitzending
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters