Innovatieatelier wint InfraTech Innovatieprijs 2019

Door Redactie Bouwmeesters , 17 januari 2019

Innovatieatelier wint InfraTech Innovatieprijs 2019

“Kijk naar het totale plaatje, anders kom je niet tot innovatie”, stelt Sander Wubbolts, regiomanager Noord van Bouwend Nederland. De jury van de InfraTech Innovatieprijs is dat met hem eens en beloont daarom het Innovatieatelier met deze prijs. Bouwend Nederland deed vanaf het begin al mee. Wubbolts noemt het innovatieatelier een initiatief dat elders in ons land navolging verdient. 

De bouwsector staat voor grote en complexe opgaven en speelt een sleutelrol in het waarmaken van landelijke ambities. Innovatie is daarom broodnodig. In de drie noordelijke provincies geeft het Innovatieatelier het goede voorbeeld. Bouwers, ingenieursbureaus en publieke opdrachtgevers uit het noorden zitten sinds een paar jaar regelmatig om de tafel om innovatie meer ruimte te geven. Onder het motto ‘Groot denken, klein doen’ besluiten ze samen welke infraprojecten zich daarvoor lenen. Het Innovatieatelier heeft mooie eindproducten opgeleverd én een andere manier van samenwerken.

“In plaats van een gebruikelijke aanbesteding sturen we vanuit het atelier een uitvraag rond van een paar A4 met een probleemstelling waarvoor we een oplossing vragen”, zegt Wubbolts. “Hierop kunnen bedrijven met een beknopt plan van aanpak reageren, waarna een eerste selectie van marktpartijen wordt gemaakt.” Het atelier laat deze partijen in elkaars bijzijn hun oplossing pitchen. De jury van de InfraTech Innovatieprijs noemt dit aspect en de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vernieuwend en kende daarom de prijs in de categorie 'Vernieuwende Samenwerking’ toe.

Kracht

Bouwend Nederland met de afdeling Platform Infra Noord is samen met de drie noordelijke provincies, de waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Koninklijke NLIngenieurs initiatiefnemer van het Innovatieatelier. De kracht van deze samenwerking zit er volgens Wubbolts in dat betrokken partijen elkaar bij vraagstukken eerder opzoeken. “Ervaring leert dat een opdrachtgever anders denkt dan een bouwer of een ingenieursbureau. Door elkaar in een eerder stadium op te zoeken en het gesprek over innovatie aan te gaan, voorkom je dat ieder in zijn eigen cirkeltje blijft draaien. De uitvragen worden meer op uitgangspunten en minder directief opgesteld. Er ontstaat begrip voor elkaar en het vertrouwen groeit. Betrek elkaar eerder bij uitdagingen. De markt is altijd bereid om mee te denken.”

Verbinder

Wubbolts dicht de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper - Van Koolwijk een belangrijke rol toe: “Zij is bij de start echt de trekker geweest van het atelier. Uit de jaarlijkse evaluatie van de RSP-projecten (compensatiegelden Noord Nederland voor niet-doorgaan van de Hoge Snelheidslijn) vond zowel markt als overheid dat er te weinig van innovatie terecht kwam. De gedeputeerde heeft met Bouwend Nederland partijen bij elkaar gebracht om samen die zoektocht aan te gaan.”

Inmiddels heeft Bouwend Nederland het voorzitterschap overgenomen van de Provincie Groningen. “Wij ondersteunen het project al van begin af aan. Onze rol is die van verbinder. Wij brengen partijen bij elkaar. Natuurlijk is het voor alle partijen soms lastig. In het begin was het voor marktpartijen wennen om te pitchen in bijzijn van elkaar, maar het delen van kennis is onmisbaar voor innovatie”, stelt de regiomanager.

Totale plaatje

Het Innovatieatelier heeft volgens Wubbolts als grootste verdienste dat het kijkt naar het totale plaatje. “Het heeft weinig zin om alleen te kijken naar productinnovatie. Juist het proces en de communicatie onderling levert de grootste innovatiewinst op!” Volgens de regiomanager Noord van Bouwend Nederland verdient het initiatief opvolging in Nederland. “Dit is een unieke vorm van samenwerking die elders ook moet lukken. Daarom kijk ik nu samen met mijn collega in regio Oost wat we in Oost Nederland kunnen opzetten.”

Serieuze prijs

Het winnen van de prijs doet Wubbolts goed. In totaal deden 67 inschrijvers, verdeeld over drie categorieën mee, en dat maakt indruk. “Het is een serieuze prijs en je weet nooit zeker of je ‘m wint. Wij gaven onszelf vooraf wel zeker een kans. Natuurlijk vieren we dit op de komende vergadering, maar daarna gaan we gewoon door met het werk. Zo gaan we aan de slag met circulair en duurzaam bouwen en willen we ook kijken bij projecten die boven de aanbestedingsgrenzen liggen welke ruimte we samen kunnen vinden voor innovatie. Er is werk genoeg”, aldus Wubbolts.

Lees meer over de InfraTech Innovatieprijs.
 


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters