Zijn uw medewerkers nog Fit for the job? En over 10 jaar?

Door Redactie, 22 januari 2019

Zijn uw medewerkers nog Fit for the job? En over 10 jaar?

Bekijk de topcompetenties van de toekomst!

 
Als werkgever weet u welke vaardigheden uw mensen nodig hebben om de opdrachten te kunnen klaren. Maar innovatie en ontwikkelingen als de energietransitie stellen nieuwe eisen aan uw mensen. Wilt u weten welke vaardigheden er in de toekomst toe doen? Verdiep u dan in de Competentiecatalogus die Bouwend Nederland heeft laten opstellen door de Argumentenfabriek.

Welke vaardigheden zijn straks nodig?

De aantrekkende economie en energietransitie brengen veel werk met zich mee. Het tekort aan mensen in de bouw en infra was nog nooit zo groot. Het is dus van het grootste belang om iedereen die in de bouw werkt te behouden voor de toekomst. Maar welke eisen stelt het werk over enkele jaren aan hen? Wat hebben werknemers nodig om de woningen, kunstwerken en wegen van de toekomst te kunnen bouwen?

Ken de competenties van de toekomst!

Bouwend Nederland heeft samen met Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI), bestuurders en onderwijsvertegenwoordigers de competenties van de toekomst in kaart gebracht met hulp van de Argumentenfabriek. Deze Competentiecatalogus geeft inzicht in drie verschillende categorieën competenties waarmee werknemers en werkgevers in de bouw en infra aan de slag moeten om ook in de toekomst ‘fit for the job’ te blijven. Verdiep u in de vereiste competenties qua kennis, vaardigheden en houding.

Human Capital binnen de Bouwagenda

De Competentiecatalogus is onlangs door Maxime Verhagen aangeboden aan Bernard Wientjes en Claudia Reiner. Zij houden zich binnen de Bouwagenda bezig met de Human Capital-agenda. Claudia Reiner: “Deze Competentiecatalogus maakt heel inzichtelijk welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor het duurzamer en toekomstbestendig maken van infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw. Ze worden heel concreet benoemd. Daarmee is het dus ook een praktisch instrument om ontwikkelingspotentieel van mensen en organisaties te bepalen. ”.

Bernard Wientjes: “Een slimme werkgever bereidt zich voor op de toekomst. Die begint immers nu. Deze Competentiecatalogus helpt u uw personeelsbestand tegen het licht te houden om te beoordelen of u de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft. Zo niet, dan heeft u nog tijd om die aan te vullen bijv. met bijscholing”.

Competentiecatalogus vindt zijn weg

Bouwend Nederland gaat met de Competentiecatalogus onder de arm in gesprek met SBB, onderwijsinstellingen en (opleidings)bedrijven over eventuele aanpassingen in het curriculum. Daarnaast start de vakgroep Civiele Betonbouw een pilot met een aantal bedrijven. Maar de catalogus vindt de komende tijd zijn weg naar nog veel meer toepassingen.

Intentieverklaring

Op 30 januari ondertekent Bouwend Nederland een convenant bij de SER met Techniek Nederland, MBO-raad en de Bouwagenda. Doel is ervaringen op te doen in de regeling Proeftuin Aardgasvrije wijken met een nieuwe opleiding voor energietechnicus. De nieuwe competenties spelen ook in deze nieuwe opleiding een belangrijke rol.

Een timmerman die meer kan dan timmeren

Maxime Verhagen: “Als werkgever in de bouw zul je niet alleen je medewerkers moeten beoordelen op technische kennis en vaardigheden. Je zult ook naar andere talenten moeten kijken. Hoe kun je die het beste benutten? Daar ligt onze uitdaging binnen de bouw en infrasector”.

Meer weten? Neem contact op met de contactpersoon Onderwijs- en Arbeidsmarkt in uw regio.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID ONDERWIJS EN OPLEIDING OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA OPLEIDINGSBEDRIJVEN (INTEGRALE PRAKTIJKCENTRA)

Contactpersoon bij dit bericht

Marieke van der Post

Programmamanager Onderwijs