Bereik de Jeugd

Door Mira Sollie , 23 januari 2019

Bereik de Jeugd

Wat moet je goed kunnen om grondwerker te worden? Wat lijkt je het mooiste onderdeel van het beroep? Hoe ziet je leven er over drie jaar uit? Lees in het doelgroeponderzoek wat de jeugd bezig houdt. Lees hoe wij met onze promotiefilm het hart willen raken van toekomstige werknemers voor de infrasector.

Het doelgroeponderzoek is opgenomen onder 'publicaties' van de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen.

Je gaat het maken

De te ontwikkelen promotiefilms staan in het teken van de instroomcampagne 'Je gaat het maken' om jongeren te informeren, enthousiasmeren en motiveren om voor een opleiding en baan in deze sectoren te kiezen. Voor meer informatie en initiatieven rond de instroomcampagne ga naar de website www.jegaathetmaken.nl.


ARBEIDSMARKT INFRAMARKT BLIJVEN INVESTEREN IN ONTWIKKELEN (BIO) INSTROOM INSTROOMCAMPAGNE

Over de auteur

H.R. (Mira) Sollie

Contactpersoon bij dit bericht