Meld tijdig uw vorstdag bij het UWV als u gebruik wilt maken van Vorst-WW

Door Jørgen Hulsmans , 01 februari 2019

Meld tijdig uw vorstdag bij het UWV als u gebruik wilt maken van Vorst-WW

Het vriest inmiddels alweer een paar dagen en Bouwend Nederland wordt overspoeld met vragen over de Vorst-WW regeling. Op veel plaatsen in het land kunnen werknemers niet aan de slag vanwege de vorst, maar zij blijven wel recht hebben op hun loon. Als compensatie voor de loonkosten kunnen werkgevers gebruik maken van de sectorale Vorst-WW regeling. Hiervoor zijn aparte spelregels opgesteld.

Van UWV, die de vorstmeldingen ontvangt, registreert en uiteindelijk de Vorst WW-uitkeringen verzorgt, vernemen wij dat de regels voor deze regeling niet altijd goed worden nageleefd. Dat kan betekenen dat ondanks dat een bedrijf een vorstmelding doet, deze mogelijk niet wordt aangemerkt als een geldige vorstdag. In de meeste gevallen gaat het dan om de volgende zaken:

 • Vorstdagen worden niet op tijd gemeld; de hiervoor vastgestelde uiterlijke meldtijden worden overschreden
 • Er wordt een verkeerde norm aangekruist. Men heeft bijvoorbeeld norm A aangekruist en daar wordt niet aan voldaan terwijl op basis van norm B wel voldaan zou zijn.
 • Er wordt vooruit gemeld; dit kan nooit leiden tot een geldige melding want voor een toekomstige tijd/datum is immers nog niet bekend of er een vorstnorm is gehaald.

Dat is jammer en niet nodig. Daarom zetten we de belangrijkste regels hierover nog even voor u op een rij en geven een paar tips om een juiste en tijdige melding te kunnen doen.

Vorstdag

U kunt Vorst-WW aanvragen voor uw werknemers als er sprake is van minimaal 6 vorstdagen. De eerste 5 vorstdagen zijn voor uw rekening, vanaf de 6e vorstdag kunt u Vorst-WW aanvragen voor uw werknemers. U moet wel iedere vorstdag melden bij UWV! Van een vorstdag is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag)* én
 • de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) én
 • vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald; óf
 • wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

* Voor infrabedrijven kunnen weekenddagen als werkdagen worden beschouwd. Daarvoor moet dan wel aan 2 voorwaarden zijn voldaan:

 • de werkgever moet aantonen dat hij deze dagen tenminste veertien dagen van tevoren had ingepland én
 • de werkgever moet aantonen dat de opdrachtgever in bestekbepalingen eist dat er op weekenddagen wordt gewerkt.

Vorstnorm

Een vorstnorm is gehaald onder de volgende condities:

A. de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius of
B. de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend is -0,5° Celsius of lager of
C. de gemeten temperatuur is om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager of
D. de gevoelstemperatuur om 10.30 uur is volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.
E. er is geen vorst meer, maar uw werknemer(s) kan/kunnen niet werken vanwege de gevolgen van vorst (artikel 74, lid 4 sub C cao Bouw & Infra)

Let op: op tijd melden!

Het is belangrijk dat u, als uw werknemer(s) niet kan/kunnen werken vanwege een vorstdag, u dit op tijd bij het UWV meldt wanneer u een beroep wilt doen op vorst-WW. Dit moet op dezelfde dag en, afhankelijk van de vorstnorm:

 • vóór 9.00 uur (vorstnorm A en E)
 • vóór 11.00 uur (vorstnorm B,C en D)

U gebruikt hiervoor het bouwspecifieke meldingsformulier (klik hier).

Let op: het UWV neemt meldingen van vorstdagen die na deze tijdstippen binnenkomen niet meer in behandeling als zijnde vorstdag die meetelt voor de Vorst-WW.

Bespaar tijd, werk vooruit

Wij krijgen veel opmerkingen van leden dat het veel werk is om een vorstdag te melden bij het UWV. Vooral als zij veel mensen op diverse projecten op verschillende locaties laten werken. Dat klopt, maar u kunt het uzelf makkelijker maken door de formulieren van tevoren in te vullen (zonder datum, zonder vorst-norm) met de gegevens van de werknemers die op betreffende projecten werken en deze een aantal keren te kopiëren.

U hoeft dan op de dag zelf alleen de vorst-norm en de datum in te vullen. Hiermee bespaart u veel tijd op de dag dat de melding moet gebeuren en kunt u de melding binnen de gestelde termijn aan UWV zenden. Zorg ervoor dat u de juiste norm aankruist op het meldingsformulier. Hiervoor is het raadplegen van de meldingen op de weerstations aan te raden via de speciale pagina op de site van Bouwend Nederland

Op dag 6: vraag Vorst-WW aan

Nadat uw werknemers 5 dagen niet hebben kunnen werken vanwege de vorst en u deze dagen als vorstdag heeft gemeld bij UWV, kunt u Vorst-WW aanvragen. Overigens hoeven deze 5 dagen niet aaneensluitend plaats te vinden. Als er sprake is van 5 vorstdagen gedurende de periode november 2018 t/m maart 2019, dan kunt op de 6e vorst-dag Vorst-WW aanvragen. Dit doet u door middel van het aanvraagformulier van het UWV (klik hier).

Let hierbij op dat u wel door blijft gaan met het melden van elke vorstdag, zodat het UWV kan bepalen over hoeveel dagen u Vorst-WW krijgt uitbetaald.

Tot slot nog enkele nuttige links voor meer informatie over Vorst WW


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250