Duurzame inzetbaarheid: balans met een hoofdletter B

Door Redactie, 31 januari 2019

Duurzame inzetbaarheid: balans met een hoofdletter B

Met hard werken is niks mis, zeker niet als je medewerkers op de juiste plek zitten en tevreden zijn met wat ze doen. Wat mensen soms echter vergeten, is dat het voor sommige werknemers ook thuis hard werken is. Bijvoorbeeld als ze jonge kinderen hebben. De combinatie werk en privé wordt in deze levensfase vaak als uitdagend ervaren en dan lijkt balans soms iets uit een vorig leven. Als werkgever kan je jouw medewerkers hierin bijstaan en hen de flexibiliteit bieden die ze nodig hebben.

Zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Gebruik onze speciale themapagina »

Aangepaste werkweek, niet alleen voor 55+

In veel sectoren is het al heel gebruikelijk dat werknemers gedurende een bepaalde periode gebruik kunnen maken van ouderschapsverlof of hun werktijden op een andere manier tijdelijk aanpassen. In de bouw- en infrasector is het echter nog niet aan de orde van de dag. Hier ligt een grote kans voor werkgevers om zichzelf te onderscheiden in de sector en tegemoet te komen aan de noden van hun (potentiële) medewerkers. Flexibiliteit werkt vaak twee kanten op en een gemotiveerd werknemer is goud waard voor uw bedrijf.

Bij Zwaluwe Bouw is voorkomen beter dan genezen

Steeds meer werkgevers erkennen dit belang. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat haar werknemers hierin graag tegemoet komt is Zwaluwe Bouw. Dit familiebedrijf met 110 medewerkers kenmerkt zich door het feit dat bijna de helft van het personeel langer dan 10 jaar in dienst is. Het bedrijf kiest bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Monique van Dordregt (hoofd Personeelszaken) verwoordt het als volgt: “Het is belangrijk dat wij mensen-mensen blijven in een zakelijke wereld.”

Daarom vinden ze bij Zwaluwe Bouw dat voorkomen beter is dan genezen. Doordrongen van de noodzaak om duurzaam te werken, wijst het bedrijf ook dertigers op de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek. Zwaluwe Bouw wil hiermee voorkomen dat jongere werknemers te veel hooi op hun vork nemen waardoor zij op latere leeftijd klachten krijgen en niet gezond hun pensioen kunnen halen. “Als goed werkgever wil je de mensen niet opbranden”, zegt Monique van Dordregt. In de voorlichting over de 55+-regeling voor ouderen, wijst het bedrijf dus tegelijkertijd de jongere werknemers op de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek. Op deze manier wil het bedrijf gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

Meer weten?

Heb jij werknemers die je graag tegemoet wil komen omdat je ziet dat ze daar behoefte aan hebben, maar weet je niet hoe? Volandis denkt graag met je mee en adviseert waar nodig. Je kan Volandis bereiken op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 op het nummer 0341- 499 299 of via info@volandis.nl.

Bekijk ook www.volandis.nl.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA

Contactpersoon bij dit bericht

Fenneken Lamaker

Beleidsadviseur