Versnelling woningbouw Noord-Holland

Door Jan Overtoom , 04 februari 2019

Versnelling woningbouw Noord-Holland

Bouwend Nederland en de Provincie Noord- Holland hebben sinds 2016 een samenwerkingsagenda om de woningbouw in deze provincie te versnellen, zodat het tekort aan woningen vermindert en de woningvoorraad beter aansluit op de behoeften van de bewoners in de provincie Noord-Holland.

Eerder onderzoek van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) heeft uitgewezen dat er voldoende harde en zachte plancapaciteit is om op termijn aan de woningvraag te voldoen. Een aantal knelpunten staat het daadwerkelijk realiseren van deze woningen echter in de weg. Deze knelpunten zijn geen onbekende punten, maar een actualisatie is wel van belang.

Grote woningbouwers hebben om die reden een mail ontvangen waarin zij opgeroepen worden om knelpunten over de realisatie van de woningbouw in de Provincie Noord-Holland te melden. Met de centrale vraag: waar loopt u tegenaan bij lopende projecten op het gebied van woningbouw?

Te denken valt aan:
- Is dat (te veel) regelgeving die niet werkt?
- Om welke vergunningen en andere regels gaat dit dan?
- Zijn het financieel-economische risico’s?
- Zijn het beleidsmatige risico’s?
- Is het gebrek aan goede, gemotiveerde vakkrachten?
- Om welke beroepen of werkzaamheden gaat dit dan?
- Is het gebrek aan kennis en capaciteit bij gemeenten om de plannen te beoordelen en snel vergunningen te verlenen?
- Zijn er andere onderwerpen die belemmeringen vormen?

Naast deze oproep houdt Bouwend Nederland een telefonische enquête onder een aantal bouwbedrijven van grote woningbouwprojecten in de provincie Noord-Holland. De aangegeven knelpunten (van telefonische enquête en deze oproep) brengen wij actief onder de aandacht van de Provincie Noord-Holland.

Indien u ook graag een respons wil geven op deze oproep, vragen heeft over dit initiatief of een bijdrage wilt leveren aan deze versnelling, dan vragen wij u om vóór 10 februari te mailen naar: j.overtoom@bouwendnederland.nlOver de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland