Superhelder pensioencollege in twee uur

Door A.L. (Lenneke) Neef , 06 februari 2019

Superhelder pensioencollege in twee uur

Als de kennissessie pensioenregeling bpfBouw van 5 februari één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat het allemaal best meevalt. De materie is heus zo ingewikkeld niet en eerder stoppen met werken kan nog steeds.

Samen met bpf Bouw organiseerde Bouwend Nederland dinsdag 5 februari een leerzame kennissessie over bouwpensioenen. Heel regio Randstad Noord was uitgenodigd maar omdat de bijeenkomst bij Van der Valk in Breukelen was, waren het vooral bedrijven uit de regio Utrecht die hun licht kwamen opsteken. Zo’n 25 geïnteresseerden waren er. Ze kregen de pensioeninfo in twee gangen opgediend door Remco Visser en Andries Hoeksma van bpfBOUW.

Stukje theorie

Eerst belichtten de twee relatiemanagers de verschillende regelingen. Naast ouderdomspensioen zijn er immers nog het partnerpensioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen, en het nabestaandenpensioen. Ze legden de verschillen uit en hoe je gebruik van de regelingen kunt maken. Heel interessant om te horen was dat onderling uitruilen van de pensioenregelingen mogelijk is. Dus wie geen partner heeft zou dat stukje (deels) bij het ouderdomspensioen kunnen voegen.

Stukje praktijk

In deel twee van de sessie lag de nadruk op de praktijk. Met goede rekenvoorbeelden (geen bruto maar nettobedragen bijvoorbeeld), heldere plaatjes en pictogrammen deden de mannen van bpfBouw uit de doeken wat het betekent als iemand drie jaar eerder wil stoppen met werken. Of juist een jaartje langer wil doorwerken. Of op zijn 65ste gedeeltelijk met pensioen wil. Duidelijk werd dat het, ondanks de verhoging van de AOW-leeftijd, best kan; en dat het in feite geen geld kost. Je gespaarde pensioen wordt alleen over wat meer jaren uitgesmeerd dus maandelijks wordt het wel wat minder.

Goed werkgeverschap

Het was een actueel onderwerp dat goed binnenkwam bij de aanwezigen, onder meer met het oog op duurzame inzetbaarheid. Bij genoeg bedrijven zijn immers werknemers voor wie doorwerken tot 67, of misschien zelfs wel 68, niet echt een optie is. De sessie was ook bedoeld voor werkgevers om informatie en kennis te verzamelen en die te kunnen delen met de werknemers in het bedrijf. Bijvoorbeeld dat op www.mijnbouwpensioen.nl een soort pensioendashboard te vinden is waarmee werknemers op een heel toegankelijke manier zelf kunnen uitvogelen wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn, of van bijvoorbeeld een scheiding.

Wie de sessie in Breukelen heeft gemist, kan 28 februari het verhaal horen in Hoorn. In de lokale Van der Valk wordt de sessie herhaald, ook weer van 10 tot 12 uur. Via evenementen@bouwendnederland.nl kunt u zich aanmelden.


MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID PENSIOEN

Over de auteur

A.L. (Lenneke) Neef