Chroom VI: wat te doen om veilig te werken?

Door Redactie, 13 februari 2019

Chroom VI: wat te doen om veilig te werken?

De laatste tijd is er opnieuw veel aandacht voor de problematiek van het werken met en de blootstelling aan Chroom VI. De inspectie SZW heeft samen met een aantal brancheorganisaties, waaronder Bouwend Nederland, een overzicht gemaakt van mogelijke technische beheersmaatregelen bij veelvoorkomende werkzaamheden aan met Chroom VI behandelde oppervlakten. Bekijk hier het overzicht van technische beheersmaatregelen op de site van de Inspectie SZW »

Het overzicht geeft mogelijk toe te passen technische beheersmaatregelen bij diverse typen bewerkingen met chroom VI. Deze maatregelen zijn erop gericht om blootstelling aan Chroom VI te voorkomen of zoveel mogelijk te minimaliseren.

Chroom VI

Chroom VI is een gevaarlijke stof: blootstelling hieraan kan – op termijn – leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting.
Blootstelling kan zowel via de huid als door inademing plaatsvinden. Inspectie SZW heeft het overzicht samen met onder meer Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, de Metaalunie, FME en Bouwend Nederland opgesteld.

 


VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Contactpersoon bij dit bericht

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid