Vermeulen Bouwbedrijf trots op Sociale Innovatieprijs FNV Bouwen & Wonen

Door Redactie, 13 februari 2019

Vermeulen Bouwbedrijf trots op Sociale Innovatieprijs FNV Bouwen & Wonen

Eind vorig jaar werd Vermeulen Bouwbedrijf uit Rijen winnaar van de Sociale Innovatieprijs 2018 van FNV Bouwen & Wonen. De prijs, bestaande uit een trofee en een bedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt door FNV-voorzitter Han Busker aan de directeur van het bedrijf. In de innovatieve manier van werken biedt Vermeulen een prachtig voorbeeld van hoe bedrijven in de bouw en infra medewerkers optimaal kunnen betrekken bij de inrichting en organisatie van het werk.

Innovatieve manier van werken

De jury roemde in haar rapport de innovatieve organisatiestructuur van Vermeulen: ‘De traditionele hiërarchische organisatie is omgevormd tot zelfsturende teams. Functies zijn rollen geworden. De teams bestaan uit UTA-personeel en bouwpersoneel. De innovatieve manier van werken is ook zichtbaar in indeling en gebruik van de kantoorruimte: ‘Het voorheen traditionele kantoor is volledig verbouwd. Er zijn nu open ruimtes, waar ook de huidige en vorige directeur een plek zoeken; de voormalige directiekamer is ontvangstkamer geworden. Ook bouwpersoneel komt nu op kantoor. De scheiding kantoor - bouw is fysiek en mentaal vrijwel opgeheven.’

Binding met medewerkers

Vermeulen kiest voor binding met zijn medewerkers. Het bedrijf heeft ongeveer 35 mensen in vaste dienst. Er zijn 5 tot 7 zzp’ers die min of meer vast bijspringen als dat nodig is. Ze worden hetzelfde behandeld als de vaste krachten. Jonge zzp’ers die goed bevallen wordt gevraagd in vaste dienst te komen. De gedachte is dat het risico van overcapaciteit ruim opweegt tegen het voordeel van mensen in vaste dienst hebben die de werkwijze en de cultuur kennen.

Sociale Innovatieprijs FNV Bouwen & Wonen

De FNV wil dat werknemers over hun werk kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen. Om dat te bevorderen heeft FNV Bouwen & Wonen dit jaar de Sociale Innovatieprijs ingesteld. De prijs vraagt aandacht voor de rol van werknemers als specialisten in hun vak en biedt tegenwicht aan de vaak technocratische benadering bij het invoeren van innovaties in de bouw. De volgende ronde voor de FNV Bouwen en Wonen Sociale Innovatieprijs zal zijn in 2020.

Meer informatie


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE