BNR Bouwmeesters: meerwaarde van duurzaamheid

Door Redactie Bouwmeesters , 14 februari 2019

BNR Bouwmeesters: meerwaarde van duurzaamheid

Het energiezuinig maken van hun woning wordt door eigenaren vaak gezien als een extra kostenpost. Bouwmeesters ging in de uitzending van 11 februari in gesprek met twee bankiers die verduurzaming van vastgoed juist als toegevoegde waarde zien. 

Te gast waren:

Jeroen Pels, hoofd hypotheken bij Triodos Bank;

en

Peter Göbel, algemeen directeur Real Estate Finance bij ING

Rondvraag

Elke week kiezen de gasten bouwnieuws dat hen opvalt. Peter Göbel vond het verbazingwekkend dat hout opkomt in de hoogbouw: “Het argument ervoor is dat hout CO2 uit de atmosfeer haalt. Maar dan kan je volgens mij die bomen beter laten staan.” Jeroen Pels was blij verrast door een nieuwsbericht in de Consumentenbond Geldgids dat investeren in duurzaamheid leidt tot meerwaarde van je woning: “Wij volgen deze redenatie al jaren en ook uit andere onderzoeken komt dit verhaal naar voren. Het feit dat Consumenten Geldgids dit beeld nu ook bevestigt, maakt de betrouwbaarheid en de zeggingskracht van dit verhaal groter.”

Energieneutraal

Energieneutraal wonen: we doen het graag, maar vaak zijn de benodigde investeringen te duur. Op een extra hypotheek zit niemand te wachten, dus om dit probleem op te lossen hebben banken ‘gebouwgebonden financiering’ bedacht. Pels legt uit: “Gebouwgebonden financiering blijft kleven aan een woning en niet aan de particulier. Als je je gebouw verkoopt, gaat de schuld dus over op de volgende eigenaar.” Daarin verschilt gebouwgebonden financiering van een hypotheek. Volgens Göbel is dit in de zakelijke markt al standaardpraktijk: “Wij kijken van nature alleen naar het vastgoed. De onderneming die erin zit, speelt geen doorslaggevende rol.”

Opvoeding

Banken spelen volgens Göbel steeds vaker een opvoedende rol als het gaat om energietransitie: “We bespreken met onze klanten hoe ze hun energieverbruik kunnen minderen.” Ook met particulieren wordt samengewerkt om hun woning duurzaam te krijgen. “We pakken het stap voor stap aan. We adviseren klanten om stap voor stap te verduurzamen, conform Trias Energetica. Eerst verbruik reduceren door bijvoorbeeld gloeilampen te vervangen door led verlichting, vervolgens isoleren om de warmtevraag te reduceren en dan het resterende verbruik efficiënt en milieuvriendelijk opwekken”, aldus Pels. Deze no-regret maatregelen zijn bij uitstek goed financierbaar door de levensduur, voorspelbare besparingen en onderhoudsarme karakter. Andere maatregelen, zoals een warmtepomp, zijn ook financierbaar maar moeten meer afgestemd worden op de levensduur omdat die technisch van aard zijn.

De Triodosbankier heeft zich aan de Klimaattafels van 2018 hard gemaakt voor gebouwgebonden financiering in de particulierenmarkt: “Er zijn talloze varianten op te bedenken. Onder dit instrument kunnen we duizend bloemen laten bloeien.”

Label A

ING zet in op verduurzaming door gebouwen naar energielabel A te krijgen. De totale labelwisseling gaat in Nederland 1,4 miljard euro kosten; big business voor banken als ING. Maar volgens Göbel profiteren ook de eigenaren: “Uit onderzoek blijkt dat verduurzaming leidt tot een significant hogere waarde van het pand.”

Investeringen

Op de vraag of gebouwgebonden financiering ook bijvoorbeeld de warmtepomp betaalbaar zou maken, gaf Jeroen Pels aan dat de nieuwe financieringsconstructie het mogelijk maakt om die maatregelen te treffen die zich binnen de levensduur terugverdienen. Maar dat kan ook betekenen dat klanten wordt geadviseerd om die beslissing over de warmtepomp nog even uit te stellen en de wijkaanpak af te wachten.”

De bankier denkt dat er een rol is voor taxateurs en makelaars om verduurzaming natuurlijk te laten verlopen: “Zij zouden met de woningkoper het gesprek aan moeten gaan over energiebesparende maatregelen, besparingsmogelijkheden en de correlatie met de waarde van de woning. De mutatiemomenten zijn goud waard om te verduurzamen.”

De gebouwgebonden financiering vergt nog een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. “Het wordt een additioneel instrument, meent Pels. “Uiteindelijk is het een puzzelstuk in een totaal ontzorgingsconcept. Niet de oplossing, maar een noodzakelijk onderdeel in een totaalpakket, waarbij klanten op basis van woonlastenneutraliteit duurzaamheidsmaatregelen krijgen voorgelegd. Gebouwgebonden financiering moet met name een toegankelijk, overzichtelijk en betaalbaar instrument worden dat drempels kan wegnemen.”

Taxatierapport

In de zakelijke wereld zijn duurzaamheidsinvesteringen vanuit een financieel perspectief niet vanzelfsprekend. De eigenaar investeert, maar de huurder profiteert van de lagere energiekosten. Volgens Göbel biedt hier de waardevermeerdering van het pand een oplossing: “Die waarde wordt hoger. Hoeveel hoger is alleen nog niet altijd duidelijk, dus zijn we met taxateurs in gesprek om van verduurzaming een waardecomponent te maken van het taxatierapport. Dat gaat veel verder dan een label.”

Fris het geheugen op over energielabels voor woningen. 

Luister hier de uitzending


DUURZAAM INKOPEN

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters