Bouw zet serieuze stappen met R&D

Door Redactie Bouwmeesters , 14 februari 2019

Bouw zet serieuze stappen met R&D

Breng vakmensen samen en er ontstaan goede, innovatieve ideeën. Om dit proces te bevorderen is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) in het leven geroepen. Het BTIC brengt expertise samen, maakt financiering mogelijk en bespoedigt innovatie in bouw en infra. Research en development (R&D) zijn hierbij sleutelwoorden.

De bouw- en infrasector zet serieuze stappen als het gaat om innovatie. De energietransitie en het concept-klimaatakkoord kunnen alleen plaatsvinden met behulp van slimme innovatie. Daar is meer fundamentele kennisontwikkeling voor nodig en het BTIC maakt dat mogelijk.

Tom Van Eck, programmamanager van het innovatieprogramma van Bouwend Nederland wijst op het belang van research en development (R&D): “De bouw is bij uitstek een sector die oplossingsgericht werkt. Voor de meer fundamentele vernieuwing, is echter een overkoepelend orgaan nodig zoals het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum.” Volgens van Eck kun je snel vooruitgang boeken wanneer mensen hun handen vrij maken om aan de slag te gaan met vernieuwing: “Ik heb ervaren dat als je mensen vandaag vraagt om mee te denken, je de volgende dag al resultaat hebt. Het kan snel gaan!”

Bouwagenda

Het BTIC komt voort uit de koker van de Bouwagenda en bundelt volgens Van Eck R&D in de bouwsector: “In het innovatiecentrum kunnen we met elkaar tegelijkertijd de hele puzzel oplossen. Dankzij BTIC heeft de bouw dezelfde faciliteiten als andere topsectoren in Nederland. Zo zijn we nu bezig om samen met de wetenschap en met grote research & development-instellingen gerichte programma’s op te zetten op thema’s rond bijvoorbeeld digitalisering en de energietransitie.”

Innoveren moet lonen

Bouwregelgeving is niet gericht op 'out-of-the-box'-denken en dat maakt het er volgens Van Eck niet makkelijker op: “Daarom is het noodzakelijk dat we met zijn allen goed kijken naar de mogelijkheden. Zo zetten we samen stappen vooruit.” Een tweede punt van aandacht is dat de bouwsector te maken heeft met een aanbestedingsmarkt. Van Eck noemt innovatie en aanbestedingen een slecht huwelijk: “Het loont meer om iets aan te bieden wat je gisteren ook kon maken, in plaats van daar iets heel innovatiefs in te doen. Het is zaak om ook dan een open blik te houden naar de toekomst.”

Gasvrij

Het concept-klimaatakkoord eist dat er uiterlijk in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen van het gas moeten. Deze verduurzaming vraagt om het anders toepassen van warmtetechniek, isolatie en renovatie. Dat is volgens Van Eck een flinke klus vol kansen voor bouwers en daarom springt BTIC hier als eerste op in: “Om die duizend woningen aan te pakken, hebben we nieuwe, slimmere manieren nodig om te verduurzamen.” Hierbij ziet Van Eck kansen voor bouwers die op grote schaal werken, zoals bij een opdracht van een woningcorporatie om een hele wijk aan te pakken. “Dan kun je vraag en aanbod van energie bij elkaar brengen. Denk aan een bedrijfspand dat energie opwekt en dit deelt met de woningen ernaast. We moeten op zoek naar slimme methoden om dit te koppelen.” Van Eck is vol vertrouwen: “Het gaat ons lukken en dat maakt ons werk makkelijker. Immers, als de gaskraan dichtgaat, wil je dat je huis nog steeds wordt verwarmd.”

Meer dan energietransitie

Naast het gestarte programma voor de energietransitie, gaat BTIC ook aan de slag met digitalisering, circulariteit, klimaatadaptie en infrastructuur. Bij laatstgenoemd punt ligt de aandacht op bruggen en de sluizen. Er profiteren dus meer sectoren van gevonden innovaties dan de bouwwereld alleen. Om deze programma’s succesvol te laten zijn, krijgt het BTIC stimuleringsgeld vanuit de overheid voor investeringen in onderzoek. Dat geld komt bovenop bestedingen van deelnemers van BTIC en vergoot de investeringskracht. “Naast de door jou neergelegde euro, investeren de andere deelnemers ook een euro. BTIC weet via verschillende regelingen er voor te zorgen dat de overheid dat bedrag weer verdubbelt”, rekent Van Eck voor.

Frisse ideeën

Bij het BTIC staat de deur voor iedereen open, ook voor starters met frisse ideeën en niet-bouwers. Het innovatiecentrum wil met zoveel mogelijk verschillende disciplines aan tafel. Deelnemers kunnen ook samenwerkingsverbanden zijn, zoals het initiatief MX3D in Amsterdam. Dit samenwerkingsverband gebruikt 3D-printtechnieken om een stalen brug te maken. Hierbij lassen robots de brug in elkaar. Van Eck noemt MX3D een voorbeeld waar andere partijen weer van kunnen leren: “Deze techniek is nog niet eerder in ons land toegepast. Daar kunnen we van leren en het is goed dat MX3D haar kennis deelt.”

Meedoen?

Meedoen met BTIC? Aanmelden gaat via een online-loket dat binnenkort live gaat. U kunt zich echter nu al via een mail aan Bouwend Nederland aanmelden


DUURZAAMHEID MARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters