Staatssecretaris Keijzer in gesprek met ondernemers over “beter aanbesteden”

Door Redactie, 15 februari 2019

Staatssecretaris Keijzer in gesprek met ondernemers over “beter aanbesteden”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet zorgen dat de uitwerking van de Actieagenda Beter Aanbesteden breed onder de aandacht komt van en wordt opgepakt door gemeenten en andere aanbestedende lagere overheden. Dit om onnodig clusteren en te dicht getimmerde aanbestedingen te voorkomen. Deze boodschap kreeg staatssecretaris van EZK Mona Keijzer mee van ondernemers en experts tijdens een rondetafelgesprek. Bij dit gesprek schoof onder meer Barend van Kessel directeur bij Van Kessel Wegenbouw en lid van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland aan.

De staatssecretaris was op uitnodiging van CUMELA Nederland op bezoek bij cumelabedrijf AH Vrij. Het belangrijkste doel van het bezoek was met de staatssecretaris in gesprek te gaan over de problemen waar ondernemers op stuiten bij het aannemen van werk.

Clusteren van werk

Tijdens het rondetafelgesprek met verschillende ondernemers kwamen verschillende problemen ter tafel waar de ondernemers in de praktijk tegenaan lopen. Zoals het clusteren van werk, waardoor ondernemers te maken krijgen met veel grotere projecten waar soms ook allerlei extra opdrachten aan gekoppeld worden. Ongunstig voor MKB bedrijven: als het bedrijf het al aankan, legt een project daardoor een te groot beslag op de capaciteit van het bedrijf. Het gevolg kan zijn dat andere opdrachten niet worden aangenomen en het bedrijf kwetsbaarder wordt omdat het van minder opdrachtgevers afhankelijk is.

MKB-vriendelijk aanbesteden

Een ander probleem dat op tafel kwam, is het gebrek aan kennis om voldoende MKB-vriendelijk aan te besteden. De bedrijven merken dat er bij lagere overheden onvoldoende kennis is van procedurele aanbestedingsmogelijkheden én van het vakgebied. Bedrijven zien de ontmoetingen of marktconsultaties al als een vooruitgang, maar merken op dat dit nog meer navolging mag krijgen.
Werken volgens actieagenda Beter Aanbesteden
Tijdens het gesprek werd ook een pleidooi gehouden om vaker na te denken over het werken met bouwteams bij grotere projecten om de kennis van de markt te benutten. In een bouwteam, waar architect of ingenieursbureau en opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken kan veel meer gebruik gemaakt worden van de aanwezig kennis.

Alle aanwezigen vroegen bij de Staatssecretaris aandacht voor het stimuleren van het werken volgens de actieagenda Beter Aanbesteden. Ze vinden dat gemeenten en lagere overheden veel meer de mogelijkheden uit de Aanbestedingswet moeten gebruiken en niet alles volgens een dichtgetimmerd protocol in de markt zetten. Het zou volgens de ondernemers goed zijn als de staatssecretaris dit bij deze partijen onder de aandacht blijft brengen en stimuleert dat deze ook op lagere niveaus wordt nageleefd.

Belofte van Keijzer

Staatssecretaris Mona Keijzer hoorde de voorbeelden met interesse aan en beloofde te kijken hoe ze met de aanjager van het actieprogramma Beter Aanbesteden kan komen tot een betere naleving van de regels en vooral een beter gebruik van de ruimte die regels bieden. Niet om zaken dicht te timmeren, maar om te komen tot de best mogelijke uitvoering waarbij publiek geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Nieuwe ontwikkeling daarover is het besluit over komst van verbod op het bij voorbaat uitsluiten van tenderkostenvergoeding bij ingetrokken aanbestedingen.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Contactpersoon bij dit bericht

Joost Fijneman

Plaatsvervangend directeur Beleid & Vereniging