Compensatie transitievergoeding voor werkgevers - infobladen

Door Jørgen Hulsmans , 27 februari 2019

Compensatie transitievergoeding voor werkgevers - infobladen

Werkgevers kunnen per 1 april 2020 een compensatie aanvragen van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij hebben daarover op 18 oktober eerder bericht.  Werkgevers krijgen hiermee het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. De regeling waarin de compensatieregeling nader is uitgewerkt is inmiddels ook in de Staatscourant gepubliceerd. De compensatie kan straks ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.

Werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB NL hebben hierover een handig en overzichtelijk infoblad gemaakt. Klik hier voor dit document.

Voorwaarden overbruggingsregeling transitievergoeding gewijzigd

De voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding bij ontslag zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. Hierdoor kunnen meer werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met een klein bedrijf er gebruik van maken. Deze overbruggingsregeling is voor werkgevers met een klein bedrijf, die bij ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding niet kunnen betalen. Wie aan de voorwaarden voldoet hoeft misschien niet de hele transitievergoeding te betalen. Lees meer over de overbruggingsregeling in het infoblad.


WETGEVING

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging