Mist de digitalisering van de Nederlandse topregio’s internationaal de boot?

Door Redactie, 20 februari 2019

Mist de digitalisering van de Nederlandse topregio’s internationaal de boot?

Is uw bedrijf of organisatie gevestigd in de Randstad of Brainport regio Eindhoven? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen met telecom en digitalisering! Momenteel vindt in opdracht van het Ministerie van BZK een uitvraag plaats naar de digitale randvoorwaarden in de regio. Het gaat dan om zaken als vaste internetverbindingen, mobiele netwerken (4G en straks 5G) en beschikbaarheid van datacenters. Ook zijn we benieuwd naar uw toekomstplannen. Met de uitkomsten van de uitvraag kan de overheid gerichter inspelen op uw behoeften rond dit thema.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijf minuten en kan tot woensdag 27 februari. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Start de uitvraag over uw ervaringen met telecom en digitalisering »

REOS

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Het programma richt zich op de Randstad en de Brainport regio Eindhoven. Zie voor meer achtergrond: Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS).


INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN

Contactpersoon bij dit bericht

Joppe Duindam

Accountmanager Bouw Midden