Aanbesteden is een ‘Black box’!

Door W. (Wouter) Saes , 22 februari 2019

Aanbesteden is een ‘Black box’!

Dit riepen de deelnemers vanuit gemeenten en provincie aan het einde van de Marktdag Infra die Bouwend Nederland samen met het Netwerk RegioIngenieur organiseerde op 19 februari.

Eerder die middag speelden zij een spel waarin hen werd gevraagd in de huid te kruipen van een aannemer en in te schrijven op een uitvraag. Zonder enige toelichting en mogelijkheid tot nadere, inhoudelijke vragen, werden ze aan het werk gezet. Het resultaat; veel vragen, weinig richting en niet echt een idee van de wensen die de opdrachtgever heeft. “Dit gevoel is voor ons als aannemers heel herkenbaar” beaamt Dennis van der Werff, voorzitter Regio Randstad Zuid van Bouwend Nederland en directeur van Van der Werff Groep. “Als aannemers moeten we vaak maar gokken wat de opdrachtgever écht wil. De kans om hier achter te komen, door middel van gesprek, krijgen we niet”.

In het gesprek dat na de spelronde volgde, stond de ‘Black Box’ aan veel discussietafels centraal. Overheden en marktpartijen ging samen op zoek naar mogelijkheden om op een goede en eerlijke manier de aannemers toch de mogelijkheid te bieden hun vragen beantwoord te krijgen. Dit maakt de inschrijving niet alleen voor de aannemer interessanter omdat hij beter weet wat de opdrachtgever wil, ook voor de opdrachtgever is dit voordelig. Deze krijgt namelijk een aanbieding die beter aansluit op zijn eigen wensen.

Wat deden de aannemers eigenlijk tijdens de spelronde? Zij speelden een spel waar de politieke belangenafweging centraal stond. Een aantal van hen verzuchtten “het maakt tot niet uit wat ik stem als belanghebbende, het maakt geen verschil”. Dit gevoel ervaren opdrachtgevers in praktijk. “De verscheidenheid aan belangen is dermate groot, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet” geeft Cees Rensen van het Netwerk RegioIngenieur aan.

Met deze Marktdag kregen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers een kijkje in de keuken van de ander. Dit leverde zowel nieuwe als hernieuwde inzichten op, waardoor de opdrachtgever en opdrachtnemer een stapje dichter bij elkaar kwamen. Dat bleek ook tijdens de borrel, waar uitvoerig werd nagepraat.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN MARKT INFRAMARKT

Over de auteur

W. (Wouter) Saes