Aantal dodelijke ongevallen in bouw stagneert. Verbeteren veiligheid onverminderd noodzakelijk.

Door Redactie, 26 februari 2019

Aantal dodelijke ongevallen in bouw stagneert. Verbeteren veiligheid onverminderd noodzakelijk.

Voorlopige cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten zien dat er in 2018 opnieuw twintig doden in de bouw te betreuren zijn. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, is geraakt door deze cijfers en het leed dat ze vertegenwoordigen. “De bouw scoort opnieuw te hoog in de ranglijsten van onveilige sectoren: we moeten alles op alles zetten om dit te veranderen. Natuurlijk is de bedrijvigheid in onze branche in het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen, en brengt dit meer risico’s met zich mee. Maar laat ik duidelijk zijn: elk dodelijk ongeval is er één te veel”.

Veiligheid is een zaak voor werkgevers, werknemers en opdrachtgevers, aldus Verhagen. Er zijn al veel regels, afspraken over veilig werken en de nodige hulpmiddelen. Meer en meer komt het neer op elkaar aanspreken over onveilige werksituaties. “Ik ken geen ondernemer die veiligheid van zijn personeel niet belangrijk vindt”.


Bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’

Veiligheid is voor onze bedrijven een thema dat iedere dag aan de orde is. We hebben onze activiteiten om veiligheid hoog op de agenda te zetten flink geïntensiveerd. Zo zijn we gestart met een bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’, werken we met andere partijen in de keten aan meer constructieve veiligheid en vragen we aandacht voor meer regie op de bouwplaats.

Als brancheorganisatie ondersteunen we onze leden en sporen ze aan de veiligheid op en rond de bouwplaats te verbeteren. Onze inspanningen leveren nog te weinig resultaat op. De onlangs ingezette intensivering heeft nog meer tijd nodig om vruchten af te werpen. Maxime Verhagen is heel duidelijk over het doel: “Onze ambitie is en blijft ongewijzigd: nul dodelijke ongevallen”.

Uit de voorlopige analyse blijkt dat ongelukken tijdens het werk relatief meer voorkomen bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen. Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken. We zien in deze analyse aanknopingspunten om gerichter met aanbevelingen te komen en onze inspanningen hierop te intensiveren.

Meer informatie

Lees meer informatie over veilig werken in de bouw.
Doe mee op 20 maart met Bewust Veilig, de Dag
Bekijk de campagnesite 


VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Contactpersoon bij dit bericht

Richard Massar

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder