Flex of lange termijn? Wat koos ProRail?

Door Redactie Bouwmeesters , 28 februari 2019

Flex of lange termijn? Wat koos ProRail?

Dankzij een goede samenwerking met bouwers kan ProRail onderhoud aan het spoor zeven jaar vooruitplannen. Dit maakt het werk voor alle betrokkenen makkelijker en reizigers hebben minder last van werkzaamheden. Kostenbesparing is bijvangst.

Door werkzaamheden zeven jaar vooruit te plannen, geeft ProRail meer duidelijkheid en zekerheid aan bouwers en toeleveranciers. Hierbij kijkt de spoorbeheerder niet alleen naar bouwers en toeleveranciers, maar ook het onderhoud wordt meegenomen. “Het maakt voor een aannemer met een procescontract namelijk uit of er tijdens zijn contractduur bijvoorbeeld een wissel wordt vervangen. Dan kan die daar optimaal rekening mee houden als hij een aanbieding wil doen”, stelt Henk van Oostveen, manager architectuur en techniek van ProRail.

Meer dan besparen

Eerder plannen geeft toeleveranciers meer tijd om mee te dingen op een aanbesteding. Dat kan een scherpere prijs betekenen voor een onderhoudsklus, maar kostenbesparing is niet de eerste inzet van ProRail. “Hoe meer je vooruitkijkt, des te meer je werk met elkaar kan combineren. Dan werk je efficiĆ«nter. Je kan dan in dezelfde tijd gewoon meer werk doen en daarmee klanthinder reduceren”, aldus Van Oostveen.

De inzet van vakmensen en materialen verloopt door een zevenjarenplanning efficiĆ«nter. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van ballastwagens. Om deze ballast in grote hoeveelheden op z’n plek te krijgen, zijn lange treinen nodig. Die ballasttreinen zijn onmisbaar en huurt ProRail in. “Het aantal projecten dat wij doen, is bepalend voor de hoeveelheid ballast die wij inkopen. De hoeveelheid ballast is weer gekoppeld aan de hoeveelheid ballasttreinen die we inzetten. Iemand die ballastwagens aan Nederland verhuurt, maar ook aan andere landen kan verhuren, heeft heel veel interesse in een prognose van hoeveel ballast voerende projecten we in een jaar gaan doen”, vertelt Van Oostveen.

Flexibel

Ver vooruit plannen gaat volgens beide managers niet ten koste van de flexibiliteit. Onderhoudsafspraken en planning worden volgens ProRail niet gelijk voor de komende zeven jaar in beton gegoten. Het blijft volgens David Muller, manager programmeren en projecten bij ProRail zoeken naar een evenwicht: “De truc is om flexibel te zijn en toch gemaakte afspraken te respecteren.” ProRail maakt afspraken met vervoerbedrijven over wanneer en hoe lang onderhoud wordt gedaan. Binnen die tijdslots plant ProRail werkzaamheden en afspraken met leveranciers in. Vooral de eerste drie jaar zijn volgens Van Oostveen harde planningen: “In de laatste vier jaar van die zeven zit meer marge in de plandata omdat we dan nog verder in de toekomst zitten.” Muller benadrukt dat het goed is om die vier jaren te benutten om te kijken hoe je optimaal gebruik kan maken van het tijdslot: “Breng in kaart wat je allemaal in die periode aan onderhoud kan doen en combineer dit, daar kun je kosten en tijd mee besparen en klanthinder mee beperken.”

Centrale rol

Dat het makkelijker plannen is als je de grootste spoorbeheerder van Nederland bent, geven beide managers toe. “Dankzij onze centrale rol houden we makkelijker overzicht. Als het spoorbeheer zou zijn versnipperd over verschillende partijen in Nederland, was het veel lastiger er een centrale regie op te voeren”, aldus Van Oostveen. Maar ook al is ProRail een grote speler, zonder goed overleg met bouw- en infrapartners slaagt de langetermijnplanning niet. Dat overleg moet volgens beide managers open en transparant gebeuren. Hierbij respecteert ProRail als overheidsinstelling de regels van de aanbestedingswet: “Enerzijds willen we zoveel mogelijk aan de sector vertellen en anderzijds moet dat compliant gebeuren”, stelt Van Oostveen. “We doen dus niets onderlangs, maar iedereen heeft een gelijke kans”, aldus Muller. 


RAILINFRASTRUCTUUR

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters