AVV voor de cao Bouw & Infra

Door Redactie, 28 februari 2019

AVV voor de cao Bouw & Infra

Op dinsdag 26 februari 2019 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de cao Bouw & Infra 2017/2018 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Dit betekent dat deze cao per 27 februari 2019 van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De avv loopt gelijk met de looptijd van de cao tot en met 31 december 2019.

Bouwend Nederland is verheugd dat de bedenkingen van uitzendwerkgevers geen bezwaar voor AVV hebben opgeleverd. Ook de loonsverhoging van 2,35% en de loonsverhoging van 3% per 1 juli 2019 geldt voor alle werknemers die onder de werkingssfeer vallen van de cao Bouw & Infra.

Werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken zijn uitgesloten voor de toepassing van de cao Bouw & Infra.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Contactpersoon bij dit bericht

Erik Tierolf

Coördinator Arbeidsvoorwaarden