Bouwend Nederland prikkelt lijsttrekkers: “Bouwen in het groen, zeker doen”

Door Jan Overtoom , 01 maart 2019

Bouwend Nederland prikkelt lijsttrekkers: “Bouwen in het groen, zeker doen”

De boodschap van de Noord-Hollandse bouwers richting politiek bij het verkiezingsdebat van donderdag 28 februari was glashelder; “Maak bouwen in het groen mogelijk, alleen dán kunnen we de woningbouwopgave realiseren.”

In aanloop naar de verkiezingen gaat ondernemend Nederland graag in gesprek met de politieke partijen over prangende provinciale kwesties. Op 28 februari was er zo’n ondernemersdebat, op de inspirerende locatie van 3D Makers Zone in Haarlem. Samen met ondernemersorganisaties FME, MKB, Recron, HISWA, Metaalunie, ANWB, Koninklijke Horeca Nederland, NS, Evofenedex, TLN, Techniek Nederland en VNO-NCW West ontving Bouwend Nederland daar vertegenwoordigers van VVD, CDA, D’66, Groen Links, SP en PVDA.

Schier onmogelijke opgave

Namens Bouwend Nederland hield bestuurslid en bouwondernemer Arjan Putter een vurig betoog over de woningbouw. In Noord Holland moeten er zo’n 230.000 woningen worden bijgebouwd. ‘Dat zijn ongeveer net zoveel woningen als een stad als Den Haag heeft’, schetste Putter. Met die vergelijking maakte hij duidelijk dat het niet realistisch is om te denken dat die woningen op korte termijn binnenstedelijk gebouwd kunnen worden. De ruimte is beperkt en de procedures zijn ingewikkeld en tijdrovend. Daar komt ook nog eens bij dat woningen duurzaam, aardgasloos en circulair moeten zijn én voor een substantieel deel gebouwd in de sociale sector. Die stapeling van eisen laat de bouwprijzen al maar stijgen waardoor het steeds moeilijker wordt om woningbouwprojecten financieel haalbaar te maken. Putter pleitte daarom voor versoepeling van regels en eisen waardoor ook aan de grenzen van dorpen en steden gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld bij OV-knooppunten die vaak bij of in het groen liggen en waar wél ruimte voor bebouwing is.

Gemengde reacties

In de daaropvolgende stevige discussie bleek zijn pleidooi gehoor te vinden bij VVD en CDA. Namens die partijen gaven respectievelijk Cees Logge en Dennis Heijnen aan dat de provincie inderdaad bouwen in het groen, aan de randen van de stad, zou moeten toestaan. Ilse Zaal van D’66 was minder stellig en denkt dat bouwen in het groen wel mogelijk moet zijn maar alleen als het écht niet anders kan. Groen Links, SP en PvdA zijn er absoluut géén voorstander van, ze zijn er van overtuigd dat er in Noord-Holland binnenstedelijk voldoende capaciteit is om de woningbouwopgave te realiseren.
Adnan Tekin van de PvdA haalde daarbij het probleem van de arbeidscapaciteit in de bouw aan. Volgens hem kan de bouwproductie worden opgevoerd door meer gebruik te maken van zijinstromers in te zetten en zo de bouwcapaciteit op te voeren.


WONINGMARKT

Over de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland