Samen voor een succesvolle leerwerkplek!

Door V. (Vincent) Zijlstra , 04 maart 2019

Samen voor een succesvolle leerwerkplek!

Eind vorig jaar staken de leden van de afdeling Amsterdam, Bouwmensen Amsterdam en Bouwend Nederland de koppen bij elkaar om gezamenlijk de hoge uitval bij de bouwopleidingen in de regio tegen te gaan. Leerlingen gaven terug dat de verwachtingen van de stage en de begeleiding niet altijd overeenkwamen met hun verwachtingen.

Ondernemers, leermeesters, HR managers en andere betrokkenen bij het opleiden van leerlingen brainstormden in drie groepen over deze ingewikkelde materie. Er werd onder andere gesproken over wat de belangrijkste punten zijn voor het binden en blijven boeien van leerlingen en op welke punten zou kunnen worden verbeterd. Tijdens de bijeenkomst kwamen de aanwezige ondernemers zelf met best practices én uitdagingen in de dagelijkse begeleiding van leerlingen op de bouwplaats. Samenvoeging van de resultaten van de drie werksessies leverde een top 10 van succesfactoren voor goede leerwerkplekbegeleiding op.

Deze top 10 is vervolgens gevat in een flyer (voor de leermeesters) en een poster (voor de bedrijven), die reeds verspreid zijn onder de leden van de afdeling Amsterdam. Wij hopen hiermee een eerste aanzet te hebben gegeven tot het terugdringen van tussentijdse uitval van leerlingen in opleiding. Daarbij hopen we dat de poster bijdraagt aan het formuleren en handhaven van beleid ten aanzien van het opleiden en begeleiden van leerlingen in de bedrijven. Want een goed gekwalificeerde medewerker begint (bijna) altijd als een leerling!

Voor de poster en de flyer kunt u terecht bij uw lokale Bouwmensen vestiging.


ONDERWIJS EN OPLEIDING

Over de auteur

V. (Vincent) Zijlstra

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt