“De branche meer ‘in the picture’ krijgen en gezamenlijk een vuist maken” | Het bestuur stelt zich voor

Door Redactie, 05 maart 2019

“De branche meer ‘in the picture’ krijgen en gezamenlijk een vuist maken” | Het bestuur stelt zich voor

Een nieuwkomer binnen Bouwend Nederland is de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen. Bij het platform zijn 48 leden aangesloten. Kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en zichtbaar zijn, dát zijn de pijlers binnen deze Vakgroep.

Jaap Crezee (Van den Berg Westmaas B.V.), Voorzitter

Ik vind dat wij beter gehonoreerd moeten worden in algemene zin, dus zowel op het gebied van waardering als financieel. Ook mag belicht worden dat de branche qua fysieke belasting gezonder wordt, men kan op een normale manier het pensioen halen. We willen de branche daarom meer in de picture krijgen om ons zo ook bij jongeren in de kijker te spelen. Zo haken we met een eigen promotiefilm aan bij de landelijke instroomcampagne ‘Je gaat het maken’. Uiteindelijk kunnen we met de Vakgroep en infra-breed gezamenlijk optrekken om elkaar te helpen, te versterken en waar nodig een vuist te maken. Want kwaliteit wordt gevraagd maar niet vaak genoeg gecontroleerd en dat komt de naam van de branche niet ten goede. Dat maakt het lastig om waardering en erkenning te krijgen voor een mooi product.

Jan Oomen (Gebr. Oomen b.v.), Bestuurslid

Graag wil ik de wildgroei van loonbedrijven aanpakken die in onze branche opereren. Doordat zij tot een andere cao behoren dan de bouw-cao, gelden er voor hen ook andere uurtarieven waardoor wij nu puur op prijs moeten concurreren. Die oneerlijke concurrentie moet eruit. Verder kunnen wij ons als Vakgroep meer gaan profileren door gezamenlijk op te trekken met gemeentes in vraagstukken rondom bijvoorbeeld waterhuishouding. En daarnaast aandacht vragen voor aanbestedingen waar kwaliteit belangrijker is dan de prijs. Wij hebben als Vakgroep de kennis en kunde in huis, terwijl de knowhow bij gemeentes steeds meer terugloopt, waardoor inefficiënte keuzes worden gemaakt.

René Moerland (Gebr. Moerland B.V.), Bestuurslid

Het is belangrijk dat je binnen Bouwend Nederland collega’s kunt ontmoeten uit je eigen vakgebied. Je komt elkaar nu te weinig meer tegen. Met gelijkgestemde collega’s kan je delen wat er binnen je eigen onderneming speelt. Je kan elkaar iets gunnen. Deze verandering in gang zetten, daar draagt onze Vakgroep aan bij.

   

    

Cornie Dekker (M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V.), Bestuurslid

Onze bedrijfstak - rioleringen voor mij in het bijzonder - moet meer onder de aandacht komen. Zo zorgen we gezamenlijk dat de techniek op peil blijft, dat er meer aandacht komt voor innovatie en dat we kennis kunnen delen, zowel onderling als met onze opdrachtgevers. Omdat er nauwelijks infraopleidingen zijn op (v)mbo-niveau is het lastiger om de jeugd te bereiken. Daarom is zichtbaarheid onder jongeren een belangrijk speerpunt. Daarnaast ben ik groot voorstander van andere aanbestedings- en opdrachtvormen, waardoor wij eerder in het traject worden opgenomen en zo meer kennis en innovatie kunnen inbrengen.

Meer informatie op www.bouwendnederland.nl/rioleringenenbestratingen


INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht