BNR Bouwmeesters: Droge voeten vanzelfsprekend?

Door Redactie Bouwmeesters , 07 maart 2019

BNR Bouwmeesters: Droge voeten vanzelfsprekend?

Nederland is een waterland. Door de eeuwen heen is veel kennis opgebouwd over effectief watermanagement. In de uitzending van 4 maart ging Bouwmeesters in gesprek met watergezant Henk Ovink over hoe we onze kennis delen met de rest van de wereld en wat voor kansen daar liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Te gast was:

Henk Ovink, sinds 2015 watergezant voor de Nederlandse regering. Ook maakte hij deel uit van Obama's Task Force voor de wederopbouw van de staat New York na orkaan Sandy in 2012.

Rondvraag

Henk Ovink komt met zijn eigen bouwnieuws. Hij maakt zich zorgen over de waterschaarste in Nederland: “Zonder water kunnen we helemaal niets. Dankzij klimaatverandering krijgen we te maken met langere periodes van droogte. We moeten daar als Nederland een antwoord op hebben.” Daarnaast vestigt Ovink de aandacht op het Nile Basin Initiative, een samenwerkingsverband van landen langs de Nijl: “Het is belangrijk dat landen blijven samenwerken op het gebied van water. Voor je het weet wordt er geschoten.”

Eeuwenoud

Al sinds de 12de eeuw kennen we in Nederland waterschappen. Zij garanderen de gezondheid, kwaliteit en veiligheid van water in Nederland. Watergezant Henk Ovink vindt daarom dat we zuinig op ze moeten zijn: “Waterschappen vormen een effectieve en efficiënte overheidslaag. Ze zijn onze kracht.” Volgens Ovink blinkt Nederland vooral uit in samenwerken: “Nadat in 2005 orkaan Katrina New Orleans had verwoest, ging men in Nederland nadenken. Zijn we wel klaar voor de toekomst? Toen is er een deltaprogramma opgezet dat samenwerking centraal zette.” Samenwerking tussen overheden, maar ook tussen overheid en het bedrijfsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Ingenieursbureaus en waterbouwbedrijven kunnen daar volgens de watergezant goed aan verdienen: “De watersector is een belangrijke sector in de economie. Niet alleen in Nederland, maar vooral in het buitenland.” Om de exportwaarde van de Nederlandse waterkennis te vergroten, is Ovink vier jaar geleden benoemd tot watergezant. “Ik vergroot het begrip voor wateropgaven en wakker samenwerkingsprojecten aan. Vervolgens kunnen Nederlandse bedrijven daar een mooie rol in spelen,” aldus Ovink.

Klimaatverandering

Voor de meeste landen is klimaatverandering de belangrijkste factor in het watermanagement. Volgens Ovink gaan we daar in Nederland goed mee om: “Premier Rutte heeft samen met minister Van Nieuwenhuizen vorig jaar de ‘Global Centre on Adaptation’ opgezet. De bijbehorende commissie heeft leden als Ban Ki-Moon en Bill Gates.” Deze organisatie vraagt aandacht voor klimaatadaptatie en zet de Nederlandse aanpak wereldwijd op de kaart.

Blue Deal

Ook de waterschappen hebben een rol op zich genomen in de export van de Nederlandse expertise op het gebied van water. “De OESO heeft ons waterbestuur geëvalueerd en kwam tot de conclusie dat het zo efficiënt is, dat meer landen het zouden moeten doen.” In samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn de waterschappen daarom de zogenoemde Blue Deal begonnen. Dat is volgens Ovink een ambitieus project: “De bedoeling is om de komende twaalf jaar 20 miljoen mensen in veertig rivierstroomgebieden te helpen met hun waterbeleid. Op 8 april maken ze bekend welke projecten het eerst aan de beurt zijn.”

Droge voeten

Op 20 maart zijn er naast Provinciale Statenverkiezingen ook verkiezingen voor de waterschappen. Ovink begrijpt dat dat voor veel mensen vreemd is: “Natuurlijk lijkt het zo dat iedereen droge voeten wil en dat daar geen politieke discussie over mogelijk is. Maar een waterschap gaat over zoveel meer. Het waterpeil in de landbouw bijvoorbeeld, en de prijs van water.” De combinatie van algemeen belang en politiek belang is volgens Ovink juist wat de waterschappen zo goed maakt. “Doordat we een uniek bestuur hebben dat volledig toegewijd is aan water, kunnen we blijven samenwerken en ervoor zorgen dat we droge voeten houden”, legt Ovink uit.

Rebuild by design

Voordat Ovink watergezant was namens de Nederlandse regering, zat hij in de Task Force van president Obama die de wederopbouw van New York na orkaan Sandy in goede banen moest leiden. Ovink bedacht daar het concept ‘Rebuild by design’. “In plaats van dat we al het geld besteedden aan het repareren van de vernietigde infrastructuur, besloten we een deel apart te zetten om innovatief naar de toekomst te kijken,” licht Ovink toe. Hij en zijn team besloten een competitie te organiseren waar bouwbedrijven en ingenieursbureaus, maar ook academici en activisten aan mee mochten doen. Ovink: “We wilden de Amerikaanse traditie van een challenge erin verwerken.” De competitie pakte voor het Nederlandse bedrijfsleven goed uit: “In de tien teams die we uiteindelijk kozen, zaten zeventien Nederlandse bedrijven.”

‘Rebuild by design’ wordt door Ovink in zijn hoedanigheid als watergezant inmiddels over de hele wereld verspreid: “Ik hoop dat Nederlandse bedrijven de katalysator gaan zijn voor echte verandering. Met de oplossingen van gisteren halen we morgen niet.”

Luister hier naar de uitzending.


INFRAMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters