Wens voor concrete samenwerking tijdens GBIO Dordrecht

Door Redactie, 08 maart 2019

Wens voor concrete samenwerking tijdens GBIO Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft tijdens het GBIO gevraagd om concrete samenwerking met de bouw- en infrasector met als doel haar ambities op het gebied van woningbouw en duurzaamheid te kunnen realiseren. Bouwend Nederland gaat binnenkort aan tafel met de gemeente om hier invulling aan te geven.

Voorafgaand aan het GBIO heeft Bouwend Nederland een strategische sessie georganiseerd waarin samen met leden werd gekeken naar de wensen en kansen voor de bouw- en infrasector binnen de gemeente Dordrecht. In dit gesprek gaven leden aan nieuwsgierig te zijn naar de realisatieplannen van de gemeente ten aanzien van de woningbouwambities. Deze ambities zijn hoog en de sector is vooral benieuwd hoe de gemeente er voor gaat zorgen dat deze ambities ook effectief gerealiseerd worden. Tijdens het GBIO heeft de gemeente aangegeven er op te richten de komende periode 4000 woningen in uitvoering te brengen. Voor een aantal locaties zijn de bestemmingsplannen al gereed, een aantal andere zijn nog in voorbereiding. De gemeente erkent dat, om deze ambitie te kunnen realiseren, ook op ingewikkelde locaties gebouwd moet worden. Hierin moet goed gekeken worden naar de balans tussen kwaliteit en prijs. Daarover wil de gemeente in gesprek met de sector. Bouwend Nederland heeft aangeboden dit gesprek graag samen met de gemeente te faciliteren.

Een ander thema dat in de strategische sessie naar voren kwam, was de aandacht voor het MKB in de regio. De gemeente wil in de top 5 komen van ‘Meest MKB-vriendelijke grote gemeenten’. De reactie van de aanwezige leden was positief. Om deze ambitie te halen zijn echter wel een aantal zaken nodig. Zo gaven onze leden aan dat aanbestedingen momenteel nog vaak traditioneel worden uitgezet. Alternatieve aanbestedingsprocedures waar vanaf het begin van het proces de aannemer wordt betrokken, leidt tot een betere samenwerking en een beter resultaat. Daarnaast gaven leden aan dat ze niet altijd oprechte interesse ervaren van de gemeente. Er werd een oproep gedaan om werkbezoeken te organiseren aan bedrijven om het gesprek aan te gaan over enerzijds de mogelijkheden in de bouw- en infrasector en anderzijds een bedrijf beter te leren kennen. Tot slot werd de suggestie gedaan te onderzoeken of het convenant GWW, dat op dit moment in Dordrecht in voorbereiding is, kan worden verbreed naar de B&U-sector. Deze punten hebben we tijdens het GBIO naar voren gebracht, waar de gemeente positief op heeft gereageerd. We gaan samen met de gemeente kijken of een convenant zoals dat voor de GWW-sector wordt opgesteld, ook voor de B&U-sector kan worden opgesteld. Daarnaast wil de gemeente graag samen met de sector kijken waar het aanbestedingsbeleid van de gemeente kan worden verbeterd. Dit wordt meegenomen in de gesprekken van de convenantpartners GWW-sector.

Mocht je interesse hebben om mee te praten over het beleid in de gemeente Dordrecht, neem dan contact op met Wouter Saes, adviseur Markt en Overheid Regio Randstad Zuid. Als Bouwend Nederland organiseren we het komende jaar strategische sessies voor alle gemeente waar een GBIO plaats vindt. Indien je interesse hebt om bij een of meerdere van deze sessies aanwezig te zijn, kun je ook contact opnemen met Wouter Saes.Contactpersoon bij dit bericht

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid