Samen bouwen aan project Nederland | Column Cora van Nieuwenhuizen

Door Redactie, 08 maart 2019

Samen bouwen aan project Nederland | Column Cora van Nieuwenhuizen

De crisis in de bouw is definitief achter de rug. Overal in Nederland gonst het van de bouwactiviteiten. Wie tot over zijn oren in het werk zit, neemt wel eens te weinig tijd om vooruit te kijken. En juist dat is nu hard nodig. Er doen zich in ons land vele ontwikkelingen voor die vragen om bezinning.

Kijk alleen al naar de onderhoudsopgave voor onze infrastructuur. Van de duizenden objecten dateren er veel uit de jaren ’50 en ’60: de babyboomers onder de bruggen, tunnels en viaducten. Net zoals babyboomers inmiddels vaak een nieuwe knie of staaroperatie nodig hebben, zijn ook de infrastructurele babyboomers toe aan verjonging, vernieuwing en verduurzaming.

We werken op dit moment aan de grootste onderhoudsopgave uit onze geschiedenis en dat willen we zo duurzaam en innovatief mogelijk doen. Nog bovenop de 1000 kilometer extra asfalt die we tot 2030 aanleggen. En de volledige nieuwe wegen, zoals de Blankenburgverbinding bij Rotterdam en de ViA15 bij Arnhem.

Daarnaast moeten we hard aan de slag om onze steden en infrastructuur aan te passen aan het klimaat. Het weer wordt grilliger. 2018 was daarvan het overtuigende bewijs. Storm, hoogwater, extreme plensbuien en de warmste en droogste zomer in meer dan veertig jaar – het gebeurde vorig jaar allemaal. Alleen al tot 2028 moet meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen worden versterkt. Ook gaan gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk samen 600 miljoen euro extra investeren om in steden, dorpen en op het platteland meer ruimte te maken voor wateropslag.
En dan hebben we ook nog de kolossale woningbouwopgave en de bereikbaarheid van al die nieuwe wijken.

Werk te over dus, Nederland gaat ingrijpend op de schop. Maar wie zich verdiept in de uitvoering, ziet ook de dilemma’s. Want als we de komende decennia overal in het land aan het werk zijn, hoe voorkomen we dan dat Nederland vast komt te staan? Hoe gaan we om met hinder, storingen, gevaarlijke situaties? En hoe bemensen we al die projecten?

Meer dan ooit hebben we behoefte aan duurzame innovaties. En daarmee doel ik niet alleen op de productie. Ook het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat hoort op tafel. We zullen daarin samen moeten optrekken met de markt. Elkaar willen ontzorgen en beschermen. Innoveren en experimenteren gaat immers gepaard met aanloopproblemen en kinderziekten. Die risico’s willen we niet eenzijdig bij bedrijven neerleggen.

De uitdaging is te komen tot een rendement dat gezond is voor de samenleving, voor de sector en de aandeelhouders. Als er een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid op je schouders rust, mag daar een eerlijke beloning tegenover staan. Rijkswaterstaat maakt zich sterk voor afspraken en contracten die fair zijn, die prikkelen tot innovatie en efficiƫntie en die faalkosten verminderen.

We zijn daarover met de bouwsector in gesprek. Op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam ingericht land, met een robuuste toekomstbestendige infrastructuur en een innovatieve, concurrerende en florerende bouwsector!

Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur en Waterstaat


INFRAMARKT