ZEN-deelnemers: invoering BENG-eisen uitstellen

Door Edgar van Niekerk , 11 maart 2019

ZEN-deelnemers: invoering BENG-eisen uitstellen

Het belangrijkste punt dat overeind blijft uit de digitale stemronde tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 19 februari is dat een meerderheid van de deelnemers vindt dat de invoering van de BENG-eisen uitgesteld moet worden. Drie maanden om aan de nieuwe rekenmethodiek te wennen als de gevalideerde software in oktober gereed is, vinden de deelnemers veel te kort. Ook zijn er nog te veel andere onduidelijkheden over de nieuwe regelgeving.

‘Heeft uw bedrijf nog nieuwbouwwoningen met aardgas in ontwikkeling?’, was de eerste vraag van de interactieve digitale stemronde tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 19 februari. De vraag wordt door tien van de 45 deelnemers positief beantwoord.

Lees hier meer over de ZEN-platformbijeenkomst van 19 februari

ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’ voor de consument. En passant moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw per 2020.

Meer leren over BENG?
Volg de Training 'Blijven bouwen met BENG en MPG'


Wilt u voorbereid zijn op de invoering van de BENG-eisen per 1-1-2020?
Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteit, geldt dat aanvragen van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG eisen. Voor overheidsgebouwen zelfs al vanaf 1 januari 2019. Maar wat houdt dit precies in en wat verandert er dan voor jou? In deze training wordt dit je haarfijn uitgelegd. Klik hier voor meer informatie over de training 'Blijven Bouwen met MPG en BENG van Bouwend Nederland Academy.

De eerst volgende trainingen zijn op

Meer informatie over BENG vind u ook op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/beng


DUURZAAMHEID

Over de auteur

E.J. (Edgar) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250